نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 مديريت پروژه و ساخت 2501 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 مديريت پروژه و ساخت 2501

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال مدیریت پروژه، نمونه سوال فناوری های ساخت. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

سوالات دکتري 1401 مديريت پروژه و ساخت 2501
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.66MB / PDF
قیمت : رایگان
انتقال به صفحه دانلود

سایر سوالات مرتبط