نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 مديريت صنعتي 2164 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 مديريت صنعتي 2164

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته مدیریت صنعتی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، مدیریت سیستم ها، استراتژی صنعتی، مالی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت صنعتی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت صنعتی را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 مديريت صنعتي 2164
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 890KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات مدیریت صنعتی، شامل دروس آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام – تحقیق در عملیات پیشرفته – مدیریت تولید و عملیات پیشرفته، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 مدیریت صنعتی

- در کدام حالت، خرید از تامین کنندگان محلی توصیه می شود؟

1) حجم تقاضا بالا باشد.

2) هزینه موجودی پایین باشد.

3) نیاز به خدمات پشتیبانی محدود باشد.

4) محصول در ابتدای چرخه عمر خود باشد.

 

- تست 2 مدیریت صنعتی

- در شرکت های تولیدی که محصولات متنوع و نوآورانه تولید می کنند، کدام سیاست می تواند هزینه تولید را کاهش دهد؟

1) معماری یکپارچه محصول

2) استفاده از قطعات مشترک

3) استفاده از خطوط تولید مستقل و مجزا

4) استفاده از مهندسی متوالی در توسعه محصول جدید

 

- پرسش 3 مدیریت صنعتی

- مهم ترین ابزار مدیریت عدم اطمینان تقاضا در زنجیره های تامین چابک کدام است؟

1) افزایش مقیاس تولید

2) نگهداری موجودی کالا

3) یکپارچگی اطلاعاتی

4) استفاده از روش های پیش بینی کمی

 

- آزمون 4 مدیریت صنعتی

- کدام مورد در خصوص مفهوم «خدمات» نادرست است؟

1) انبارسازی خدمات امکان پذیر نیست.

2) توزیع خدمات پس از تولید آن اتفاق می افتد.

3) مالکیت خدمات توسط مشتری قابل انتقال نیست.

4) در بسته خدمات، کالاهایی هم می توانند وجود داشته باشند.

 

- سئوال 5 مدیریت صنعتی

- زمان بین دو مراجعه به یک مرکز خدماتی، متغیر تصادفی نمایی با متوسط 10 دقیقه است. اگر مدت زمان خدمت به هر نفر دارای توزیع کنواخت در فاصله 3 تا 7 دقیقه باشد، به طور متوسط چند دقیقه در ساعت این مرکز خدماتی مشغول خواهد بود؟

1) 50

2) 40

3) 30

4) 12

 

- سوال 6 مدیریت صنعتی

- در تولید چابک نسبت به تولید ناب، بازار و محصول به ترتیب چگونه است؟

1) قابل پیش بینی و دارای تنوع زیاد است.

2) بزرگ و کاملا مطابق با خواست مشتری است.

3) غیرقابل پیش بینی و دارای چرخه عمر طولانی است.

4) کوچک و کاملا مطابق با خواست مشتری است.

 

- تست 7 مدیریت صنعتی

- براساس نظریه اعتبار علامه طباطبایی (ره) برای تبیین هستی شناسی پدیده های رفتار انسانی، کدام مورد درست است؟

1) الزاما در هر کنش انسانی، اعتباریات وارد نمی شود.

2) اعتباریات، بعد از ایجاد از سوی انسان نمی توانند بخشی از واقعیت های عالم شوند.

3) ادراکات اعتباری از واقعیت خارجی خبر نمی دهند، بلکه در واقعیت خارجی تصرف می کنند.

4) انسان برای دستیابی به کمال خود، نیاز ندارد از اعتباریات به عنوان یک واسطه بهره مند شود.

 

- پرسش 8 مدیریت صنعتی

-در کدام نوع از سازمان ها، کارکنان شعارهای آتشین می دهند و زمانی که باید عمل کنند، از صحنه می گریزند؟

1) دنیاگرا

2) مخرب

3) سرگردان

4) تعالی گرا

 

- آزمون 9 مدیریت صنعتی

- کدام یک از رویکردهای اسلامی سازی علوم، با اشکال منطقی روبه رو نیستند و استفاده از مضامین دینی در علم را به پیش فرض ها محدود کرده و فقط روش تجربی را معیار داوری می دانند؟

1) میانی

2) حداقلی

3) حداکثری

4) میانی و حداکثری

 

- سئوال 10 مدیریت صنعتی

- در جامعه اسلامی با تحکیم پایه های ایمان و معرفت دینی مردم و حاکم اسلامی، طرح و برنامه اداره جامعه نیز بر چه اساسی به تدریج تغییر کرده، اصلاح و تکمیل می شود؟

1) قواعد فقهی

2) حکم شرعی

3) مشارکت عمومی

4) رشد عقلانیت

 

- سوال 11 مدیریت صنعتی

- کدام یک از مفاهیم مدیریت اسلامی، دقیقا همان آموزه هایی نیست که از منابع استنباط می شود، بلکه محصول ترکیب این آموزه ها با تحلیل های تخصصی و کارشناسی، متناسب با ظرفیت عمومی مردم است؟

1) احکام حکومتی

2) احکام تنجیزی

3) حکمت مدنی

4) مدیریت فقهی

 

- تست 12 مدیریت صنعتی

- سطح منطق اخلاقی قراردادی در چه بسترها و زمینه هایی می تواند راهنمایی های اخلاقی بهتری را برای سازمان ها فراهم سازد؟

1) وجود منافع مشترک سازمانی

2) وجود نهادهای بومی کافی

3) وجود اصول و ارزش های همگانی

4) وجود نگرش بلندمدت در جامعه

 

- پرسش 13 مدیریت صنعتی

- استانداردسازی و کنترل رفتار کارکنان، هدف کدام استراتژی کنترل است؟

1) بوروکراتیک

2) همگانی

3) فنی

4) فرهنگی

 

- آزمون 14 مدیریت صنعتی

- کدام معیار انتخاب و ارزیابی تصمیمات استراتژیک، به این موضوع می پردازد که آیا استراتژی مورد نظر، اقتضائاتی که سازمان در آن عمل می کند را مورد ملاحظه قرار می دهد؟

1) تفاوت

2) قابلیت پذیرش

3) امکان پذیری

4) تناسب

 

- سئوال 15 مدیریت صنعتی

- نظریه محرک – پاسخ اسکینر، شاهدی برای کدام مورد است؟

1) سازمان به مثابه الگوهای نمادین

2) سازمان به مثابه زندان روح

3) سازمان به مثابه مغز

4) سازمان به مثابه ماشین

 

- سوال 16 مدیریت صنعتی

- اینکه در رویکرد کلاسیک، تمرکز بر ایجاد واحدهای مستقل است که تا حد ممکن دارای کارایی عملکرد باشند، بیانگر کدام فرایند حل مسئله است؟

1) واگرایی

2) ساختارگرایی

3) تقلیل گرایی

4) همگرایی

 

- تست 17 مدیریت صنعتی

- اگر به نظر برسد که تغییر، حالت سلیقه ای داشته و غیرمنطقی است، به کدام دلیل مقاومت فردی مربوط می شود؟

1) حفظ قدرت

2) ادراک گزینشی

3) ترس از ناشناخته ها

4) ناخرسندی از آغازکنندگان تغییر

 

- پرسش 18 مدیریت صنعتی

- از طریق کدام نوع مسئولیت اجتماعی، سازمان فعالیت های زنجیره ارزش ساز را به جامعه منتقل می کند و راهبرد شرکت را در محیط رقابتی ارتقا می بخشد؟

1) واکنشی

2) اقتصادی

3) ارادی

4) استراتژیک

 

- آزمون 19 مدیریت صنعتی

- آنچه که در موسسات تربیتی و آموزش و پرورش صورت می گیرد، بیانگر کدام کارکرد سازمان ها است؟

1) تولیدی

2) نگهدارنده جامعه

3) انطباقی

4) مدیریتی

 

- سئوال 20 مدیریت صنعتی

- ایجاد کردن دیدگاهی مشترک از جهان پیرامون توسط سازمان ها در درون یک صنعت، به کدام نوع هم شکلی اشاره دارد؟

1) هنجاری

2) اجباری

3) کارکردی

4) تقلیدی