نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 مديريت رسانه و اطلاعات 2165 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 مديريت رسانه و اطلاعات 2165

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته مدیریت رسانه و اطلاعات دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های مدیریت رسانه و اطلاعات می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت امکان شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت رسانه و اطلاعات را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 مديريت رسانه و اطلاعات 2165
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 720KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات مدیریت رسانه و اطلاعات، شامل دروس آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام – مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی – مدیریت استراتژیک، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 مدیریت رسانه و اطلاعات

- کارت امتیازی متوازن سه مولفه ارائه می دهد که برای ........... حیاتی هستند.

1) بازخورد استراتژیک

2) چشم انداز استراتژیک

3) یادگیری استراتژیک

4) اهداف استراتژیک

 

- تست 2 مدیریت رسانه و اطلاعات

- بیشترین تهدید تازه واردها در کدام مرحله از چرخه عمر صنعت است؟

1) معرفی

2) رشد

3) اشباع

4) افول

 

- پرسش 3 مدیریت رسانه و اطلاعات

- کدام یک از روش های زیر به عنوان مبنای تعیین نقاط قوت و ضعف در سازمان به کار نمی رود؟

1) مقایسه با عوامل کلیدی موفقیت درون صنعت

2) انطباق با مأموریت های سازمان

3) نظر خبرگان صنعت

4) مقایسه با رقبا

 

- آزمون 4 مدیریت رسانه و اطلاعات

- کدام یک از موارد زیر از منابع و عوامل اصلی موانع خروج از صنعت نیست؟

1) موانع عاطفی

2) دارایی های تخصصی

3) روابط درونی استراتژیک

4) فشار ناشی از کالاهای جایگزین

 

- سئوال 5 مدیریت رسانه و اطلاعات

- کدام بیانیه در سطح مطلوب، بازتاب آرمان های عمومی کارکنان و حاصل وفاق جمعی اعضا و یا حداقل مدیران ارشد سازمان است؟

1) چشم انداز

2) ارزش ها

3) ماموریت

4) اهداف بلندمدت

 

- سوال 6 مدیریت رسانه و اطلاعات

- وقتی سازمان تلاش می کند تا محصولات یا خدماتی جدید اما نامرتبط با محصولات یا خدمات خود به مشتری بازار فعلی عرضه کند، از کدام استراتژی تنوع استفاده می کند؟

1) ناهمگون

2) عمودی

3) همگون

4) افقی

 

- تست 7 مدیریت رسانه و اطلاعات

- چنانچه محصول تامین کننده، ورودی مهمی برای کسب و کار خریدار نباشد، قدرت چانه زنی تامین کننده چگونه است؟

1) با کشش

2) بالا

3) پایین

4) بدون کشش

 

- پرسش 8 مدیریت رسانه و اطلاعات

- در کدام استراتژی، عرضه کنندگان قدرتمند بیشترین تهدید را به یک شرکت تحمیل می کنند؟

1) رشد

2) کاهش هزینه

3) تفکیک سازی

4) تمرکز

 

- آزمون 9 مدیریت رسانه و اطلاعات

- همکاری قوی از طریق کانال های توزیع، از منابع و مهارت های مورد نیاز کدام استراتژی است؟

1) تمرکز

2) تمایز

3) توسعه بازار

4) رهبری کلی در هزینه

 

- سئوال 10 مدیریت رسانه و اطلاعات

- کدام استراتژی بر بهبود کارایی عملیاتی تاکید دارد و برای زمانی که مشکلات سازمان فراگیر هستند ولی هنوز حالت بحرانی پیدا نکرده اند، بهترین استراتژی است؟

1) رشد

2) عدم تغییر

3) سرمایه برداری

4) تغییر اساسی

 

- سوال 11 مدیریت رسانه و اطلاعات

- ارتباطات و رسمیت در ساختار زیستی به ترتیب چگونه است؟

1) موازی - زیاد

2) موازی - کم

3) عمودی - کم

4) عمودی - زیاد

 

- تست 12 مدیریت رسانه و اطلاعات

- تظاهر به فراموش کردن و خود را به گیجی زدن از نشانه های کدام من در درون فرد است؟

1) من کودکی شاد

2) من والدینی عیب جو

3) من کودکی مخرب سازگار

4) من کودکی مخرب ناسازگار

 

- پرسش 13 مدیریت رسانه و اطلاعات

- از کدام سبک ارتباطی برای تغییر نگرش ها و افکار عمومی در مورد سازمان استفاده می شود؟

1) ترغیبی

2) تفویضی

3) دستوری

4) حمایتی

 

- آزمون 14 مدیریت رسانه و اطلاعات

- کدام مورد به بُعد مدیریت خود در مدل قابلیت های هوش احساسی گلمن، مرتبط می شود؟

1) خدمت

2) ارزیابی درست از خود

3) نفوذ

4) موفقیت

 

- سئوال 15 مدیریت رسانه و اطلاعات

- در کدام سبک ارتباطی، پیام ها باید روشن و صریح باشند، زیرا میزان توان و تمایل افراد ناچیز است؟

1) تفویضی

2) دستوری

3) حمایتی

4) ترغیبی

 

- سوال 16 مدیریت رسانه و اطلاعات

- واکنش فعال و سازنده به عدم رضایت شغلی کدام است؟

1) اعتراض

2) خروج

3) وفاداری

4) بی تفاوتی

 

- تست 17 مدیریت رسانه و اطلاعات

- «ارتباطات زیاد در بین واحدها» و «وفور منابع»، به ترتیب، جزو کدام متغیرهای محرک نوآوری است؟

1) فرهنگی - ساختاری

2) منابع انسانی - ساختاری

3) منابع انسانی - فرهنگی

4) ساختاری - ساختاری

 

- پرسش 18 مدیریت رسانه و اطلاعات

- در وضعیت های 7 و 4 طبق نظریه اقتضایی فیدلر، به ترتیب، کدام سبک رهبری مناسب تر است؟

1) کارگرا – رابطه گرا

2) کارگرا – کارگرا

3) رابطه گرا – رابطه گرا

4)رابطه گرا – کارگرا

 

- آزمون 19 مدیریت رسانه و اطلاعات

- فناوری های یکنواخت به ساختار ................ نیاز داشته، در حالی که فناوری های متنوع به دانش متخصصان نیاز دارد و باید ............... را در پیش گیرند.

1) غیرمتمرکز – رویکرد شبکه ای

2) غیرمتمرکز – تفویض اختیار محدود

3) ثابت – انعطاف پذیری کمتر

4) متمرکز – تفویض اختیار

 

- سئوال 20 مدیریت رسانه و اطلاعات

- تمایل به سبک عوامانه و تفسیر به رأی قوانین سازمانی، از جمله ویژگی های کدام دسته از کارکنان سازمان است؟

1) مارقین سازمانی – مرائیان سازمانی

2) یاغیان سازمانی – محرفان سازمانی

3) یاغیان سازمانی – مارقین سازمانی

4) مرائیان سازمانی – محرفان سازمانی