نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 مديريت بازرگاني و راهبردي 2162 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 مديريت بازرگاني و راهبردي 2162

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های مدیریت بازاریابی، مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت امکان شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت راهبردی را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 مديريت بازرگاني و راهبردي 2162
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 729KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات مدیریت بازرگانی و راهبردی، شامل دروس آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام – بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته – مدیریت استراتژیک پیشرفته، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- نقش ها، ارتباطات و ارزش از مشخصه های کدام یک از سطوح سلسله مراتب سیستم بولدینگ محسوب می شود؟

1) انسانی

2) متعالی

3) سازمانی اجتماعی

4) ژنتیکی - اجتماعی

 

- تست 2 مدیریت بازرگانی و راهبردی

-  در کدام مکتب مدیریتی، به انعطاف و محیط بیرونی تأکید می شود؟

1) اصول گرایی

2) سیستمی اقتضایی

3)عقلایی

4) روابط انسانی

 

- پرسش 3 مدیریت بازرگانی و راهبردی

-ایجاد کردن دیدگاهی مشترک از جهان پیرامون توسط سازمان ها در درون یک صنعت، به کدام نوع هم شکلی اشاره دارد؟

1)هنجاری  

2) اجباری

3) کارکردی

4) تقلیدی

 

- آزمون 4 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- ایده ها و باورهایی که افراد برای هدایت اقدامات و معنابخشی به تجربیات خود مورد استفاده قرار می دهند، به کدام اصل سازمان یادگیرنده اشاره دارد؟

1) سرآمدی شخصی

2) تفکر سیستمی

3) مدل ذهنی

4) بینش مشترک

 

- سئوال 5 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- آنچه که در موسسات تربیتی و آموزش و پرورش صورت می گیرد، بیانگر کدام کارکرد سازمان ها است؟

1) تولیدی

2) نگهدارنده جامعه

3) انطباقی

4) مدیریتی

 

- سوال 6 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- از طریق کدام نوع مسئولیت اجتماعی، سازمان فعالیت های زنجیره ارزش ساز را به جامعه منتقل می کند و راهبرد شرکت را در محیط رقابتی ارتقا می بخشد؟

1) واکنشی

2) اقتصادی

3) ارادی

4) استراتژیک

 

- تست 7 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- طبق کدام سبک تصمیم گیری، مدیران از حل مسئله لذت می برند و سعی می کنند بهترین پاسخ را به بهره گیری از روش های نوآورانه به دست آورند؟

1) تحلیلی

2) آمرانه

3) رفتاری

4) مفهومی

 

- پرسش 8 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- اگر به نظر برسد که تغییر، حالت سلیقه ای داشته و غیرمنزقی است، به کدام دلیل مقاومت فردی مربوط می شود؟

1) حفظ قدرت

2) ادراک گزینیشی

3) ترس از ناشناخته ها

4) ناخرسندی از آغازکنندگان تغییر

 

- آزمون 9 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- اینکه در رویکرد کلاسیک، تمرکز بر ایجاد واحدهای مستقل است که تا حد ممکن دارای کارایی عملکرد باشند، بیانگر کدام فرایند حل مسئله است؟

1) واگرایی

2) ساختارگرایی

3) تقلیل گرایی

4) همگرایی

 

- سئوال 10 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- کدام معیار انتخاب و ارزیابی تصمیمات استراتژیک، به این موضوع می پردازد که آیا استراتژی مورد نظر، اقتضائاتی که سازمان در آن عمل می کند را مورد ملاحظه قرار می دهد؟

1) تفاوت

2) قابلیت پذیرش

3) امکان پذیری

4) تناسب

 

- سوال 11 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- استانداردسازی و کنترل رفتار کارکنان، هدف کدام استراتژی کنترل است؟

1) بوروکراتیک

2) همگانی

3) فنی

4) فرهنگی

 

- تست 12 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- در جامعه اسلامی با تحکیم پایه های ایمان و معرفت دینی مردم و حاکم اسلامی، طرح و برنامه اداره جامعه نیز بر چه اساسی به تدریج تغییر کرده، اصلاح و تکمیل می شود؟

1) قواعد فقهی

2) حکم شرعی

3) مشارکت عمومی

4) رشد عقلانیت

 

- پرسش 13 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- کدام یک از رویکردهای اسلامی سازی علوم، با اشکال منطقی روبه رو نیستند و استفاده از مضامین دینی در علم را به پیش فرض ها محدود کرده و فقط روش تجربی را معیار داوری می دانند؟

1) میانی

2) حداقلی

3) حداکثری

4) میانی و حداکثری

 

- آزمون 14 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- براساس کدام روش، حضرت ابراهیم (ع) می کوشید تا با نفوذ در بت پرستان و جلب اعتماد آن ها، زمینه را برای خداپرستی و توحیدگرایی آن ها از طریق استدلال منطقی فراهم سازد؟

1) اصل وحدت و اتحاد اجتماعی

2) راهبرد هماوردطلبی

3) راهبرد تعارض مهربانانه

4) مذاکره مبتنی بر اصل همدلی

 

- سئوال 15 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- در کدام نوع از سازمان ها، کارکنان شعارهای آتشین می دهند و زمانی که باید عمل کنند، از صحنه می گریزند؟

1) دنیاگرا

2) مخرب

3) سرگردان

4) تعالی گرا

 

- سوال 16 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- هنگام نام بردن از برندها در یک طبقه محصول خاص، اولین برندی که به فکر مشتری خطور می کند، بیانگر کدام شاخصه است؟

1) سهم ذهنی

2) سهم بازار

3) بازار هدف

4) تصویر برند

 

- تست 17 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- از میان معارف اسلامی، کدام مورد با بازاریابی اسلامی، رابطه مستقیم تری دارد؟

1) اقتصاد اسلامی

2) اخلاق اسلامی

3) موازین اسلامی

4) اعتقادات اسلامی

 

- پرسش 18 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- از روش های راه حل خلاق در مدیریت ارتباطات، کدام روش برای انتقال یک جاذبه با استفاده از زبان رسانه، مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) پیام بازاریابی

2) جاذبه احساس محور

3) جاذبه اطلاعات محور

4) سبک اجرایی

 

- آزمون 19 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- چنانچه بخواهید یک تیزر تبلیغاتی برای یک شرکت بیمه ای جهت بیمه آتش سوزی طراحی کنید، استفاده از چه نوع جاذبه مناسب است؟

1) ترس

2) احساسی

3) اخلاقی

4) دوجنبه ای

 

- سئوال 20 مدیریت بازرگانی و راهبردی

- در کدام دیدگاه، استراتژی ابزاری برای ایجاد تناسب بین محیط و سازمان است؟

1) الگو

2) دیدگاه

3) جایگاه

4) برنامه