نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 مدرسي معارف اسلامي 2180 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 مدرسي معارف اسلامي 2180

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال زبان و ادبیات عربی، نمونه سوال کلیات علوم اسلامی، نمونه سوال زبان انگلیسی تخصصی الهیات. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 مدرسي معارف اسلامي 2180
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1020KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات مدرسی معارف اسلامی ، شامل دروس ادبیات عرب – کلام – تفسیر قرآن – فلسفه – اخلاق اسلامی – تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی – انقلاب اسلامی ایران – علوم قرآنی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 مدرسی معارف اسلامی

- کدام مورد از ملاک های مکی و مدنی بودن به شمار نیامده است؟

1) خطاب

2) مکان

3) روایت

4) زمان

 

- تست 2 مدرسی معارف اسلامی

- کدام مورد در معنای اعجاز، نادرست است؟

1) وجدان العجز

2) احداث العجز

3) التحدی

4) الفوت

 

- پرسش 3 مدرسی معارف اسلامی

- کدام فرد در اعراب گذاری قرآن کریم مشارکت نداشته است؟

1) حسن بصری

2) ابوالاسود دوئلی

3) یحیی بن یعمر

4) نصر بن عاصم

 

- آزمون 4 مدرسی معارف اسلامی

- آخرین مرجع تفسیرکننده قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران، کدام مورد است؟

1) شورای نگهبان

2) ولی فقیه

3) مجمع تشخیص مصلحت

4) مجلس شورای اسلامی

 

- سئوال 5 مدرسی معارف اسلامی

- کدام جریان سیاسی در عصر بعد از پهلوی اول رشد می کند و با سقوط دکتر مصدق افول می نماید؟

1) نهضت آزادی

2) بنیادگرایی اسلامی

3) ملّی گرایی

4) جریان چپ

 

- سوال 6 مدرسی معارف اسلامی

- کدام نظریه در تلاش است تا به سوال «چگونه می توان جامعه را در تعادل نگاه داشت و کشمکش را به حداقل رساند؟» پاسخ دهد؟

1) توسعه نامتوازن

2) کارکردی - ساختاری

3) دوران انتقال

4) جامعه توده وار

 

- تست 7 مدرسی معارف اسلامی

- اهمیت اسطرلاب زورقی ابوسعید سجزی در چیست؟

1) کروی بودن

2) زمین محور بودن

3) خورشید محور بودن

4) نوآوری درفرم و شکل طراحی

 

- پرسش 8 مدرسی معارف اسلامی

- اصطلاح رایج نقشه های دریایی در فن دریانوردی مسلمانان چه بود؟

1) رهنامه

2) خریطه

3) الصور البحریه

4) صورة البحار

 

- آزمون 9 مدرسی معارف اسلامی

- ابراهیم امام، فرماندهی نظامی برای جنگ با سپاه عربی نصر بن سیار در خراسان را به چه کسی سپرد؟

1) حسن بین قحطبه

2) ابومسلم خراسان

3) قحطبه بن شبیب

4) سلیمان بن کثیر خزاعی

 

- سئوال 10 مدرسی معارف اسلامی

- کدام مورد، علاج جهل مرکب است در صورتی که منشأ آن کج سلیقگی و ناراستی فکر واندیشه باشد؟

1) فراگیری علوم ریاضی

2) انجام آزمایش های تجربی

3) آموختن برهان های اهل منطق

4) تلاش برای برطرف کردن تعصّب وتقلید

 

- سوال 11 مدرسی معارف اسلامی

- کدام فضایل، به ترتیب ضد رذایل «طمع» و «حرص» می باشند؟

1) لخمیان

2) غسانیان

3) نبطیان

4) تدمریان

 

- تست 12 مدرسی معارف اسلامی

- سهروردی با استناد به مفاد کدام مورد، به ردّ قوّه خیال و ذاکره به عنوان دو قوّۀ مدرکِ ادراکات جزئی (خیالی و وهمی) می پردازد؟

1) فراموشی

2) غفلت

3) جهل

4) رؤیا

 

- پرسش 13 مدرسی معارف اسلامی

- سهروردی در حکمة الاشراق، تناسخ را برای چه گروهی مطرح کرده است؟

1) سابقین

2) کمّلین

3) متوسّطین

4) مقرّبین

 

- آزمون 14 مدرسی معارف اسلامی

- حالت میانۀ شره و خمود و حالت میانۀ تهور و جبن چیست؟

1) عفت - شجاعت

2) حکمت - جربزه

3) حکمت - شجاعت

4) عفت - جربزه

 

- سئوال 15 مدرسی معارف اسلامی

- فاعلی که صورت علمی او منشأ صدور فعل است، چه نوع فاعلی است؟

1) بالرضا

2) بالعنایة

3) بالقصد

4) بالتجلی

 

- سوال 16 مدرسی معارف اسلامی

- «جوهر غاسق» در تفکر اشراقی سهروردی، به کدام مورد اطلاق می شود؟

1) هر أمر عارضی

2) هر أمر ذاتی

3) جسم

4) نفس

 

- تست 17 مدرسی معارف اسلامی

- کدام مورد، دلیل ابوالحسن اشعری بر نظریه او در خصوص صفات الهی شمرده می شود؟

1) استحاله اتحاد علم و عالم

2) بساطت ذات الهی

3) لزوم عروض صفت بر ذات و قائم بودن به آن

4) تمایز حقیقی صفات الهی، در عین وحدت ذات

 

- پرسش 18 مدرسی معارف اسلامی

- کدام مورد براساس نظر متکلمین شیعه درباره تکلیف، قابل پذیرش نیست؟

1) لازم است با پاداشی که مترتب بر آن است، فاصله داشته باشد.

2) لازم است فایده ای داشته باشد و آن، عین پاداش است.

3) باید ارتکاب قبیح، بر واضع آن محال باشد.

4) ممکن است متعلق آن، عمل نباشد.

 

- آزمون 19 مدرسی معارف اسلامی

- کدام مورد در خصوص نسبت میان علم و ارادۀ الهی در انجام معاصی، نظر خواجه نصیرالدین طوسی را بیان می کند؟

1) عین اراده الهی است.

2) تابع اراده تشریعی است.

3) منشاء تکلیف و امر و نهی الهی است.

4) در هر صورت با ارادۀ الهی مطابقت دارد.

 

- سئوال 20 مدرسی معارف اسلامی

-مؤلف «المهذّب فیما وقع فی القرآن من المعرّب» کیست؟

1) زرقانی

2) زرکشی

3) سیوطی

4) جوالیقی