نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 مالي 2171 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 مالي 2171

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال اصول مدیریت مالی، نمونه سوال اصول حسابداری، نمونه سوال آمار و ریاضی کاربردی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 مالي 2171
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 773KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات مالی، شامل دروس آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام – ریسک و مدیریت سرمایه گذاری – بازارها و نهادهای مالی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 مالی

- بازارهای مالی اصلی که بانک های مرکزی از طریق آن ها عملیات سیاسی پولی خود را اعمال می کنند، کدام است؟

1) پول و ارز خارجی

2) اعتبار

3) پول و اعتبار

4) پول، ارز خارجی، اوراق بهادار دولتی و اعتبار

 

- تست 2 مالی

- کدام یک از اقدامات زیر توسط بانک مرکزی در زمره ابزارهای متعارف اعمال سیاست پولی انبساطی است؟

1) کاهش نرخ بهره

2) تأمین اعتبار موسسات مالی

3) تأمین نقدینگی بازارهای مالی

4) خرید اوراق بهادار بلندمدت از بخش خصوصی

 

- پرسش 3 مالی

- سرمایه گذارانی که غالبا معاملات پرحجم انجام می دهند، مستعد کدام سوگیری هستند؟

1) بهینه بینی و شکل گرایی

2) بهینه بینی و خود اسنادی

3) فرااعتمادی و رویدادگرایی

4) فرااعتمادی، خود اسنادی و توان پنداری

 

- آزمون 4 مالی

- بانک های تجاری با کدام یک از فعالیت های زیر خلق پول می کنند؟

1) جذب سپرده

2) اعصای تسهیلات

3) اعطای تسهیلات و اعطای ضمانتنامه بانکی

4) جذب سپرده و اعطای ضمانتنامه بانکی

 

- سئوال 5 مالی

- در یک اقتصاد با انتظارات رکودی (با فرض ثابت بودن سایر متغیرها) منحنی ساختار زمانی نرخ بهره چه شکلی خواهد داشت؟

1) نزولی

2) صعودی

3) تخت

4) کوهانی

 

- سوال 6 مالی

- فرض کنید پیمان آتی روی شاخص قیمت سهام بورس منعقد شده است. با فرض ثبات سایر شرایط، کدام عبارت نادرست است؟

1) با افزایش نرخ بهره، قیمت آتی کاهش می یابد.

2) با افزایش مدت تا سررسید، قسمت آتی افزایش می یابد.

3) قیمت آتی رابطه مستقیم با سطح شاخص قیمت سهام دارد.

4) با افزایش سطح پرداخت سود نقدی سهام شرکت ها در طول مدت قرارداد، قیمت آتی کاهش می یابد.

 

- تست 7 مالی

- سه اختیار معامله خرید 1، 2 و 3 با قیمت توافقی به ترتیب 600، 700 و 800، روی یک سهم صادر شده که سررسید آن ها یکسان است، شخصی یک اختیار معامله خرید 1 را خریده است و دو اختیار معامله خرید 2 را صادره کرده و یک اختیار خرید 3 را خریده است. با کدام قیمت سهم در سررسید، دریافتی سرمایه گذار حداکثر خواهد شد؟

1) 600

2) 700

3) 800

4) 900

 

- پرسش 8 مالی

- در کدام نوع از سازمان ها، کارکنان شعارهای آتشین می دهند و زمانی که باید عمل کنند، از صحنه می گریزند؟

1) دنیاگرا

2) مخرّب

3) سرگردان

4) تعالی گرا

 

- آزمون 9 مالی

- براساس کدام روش، حضرت ابراهیم (ع) می کوشید تا با نفوذ در بت پرستان و جلب اعتماد آن ها، زمینه را برای خداپرستی و توحیدگرایی آن ها از طریق استدلال منطقی فراهم سازد؟

1) اصل وحدت و اتحاد اجتماعی

2) راهبرد هماورد طلبی

3) راهبرد تعارض مهربانانه

4) مذاکره مبتنی بر اصل همدلی

 

- سئوال 10 مالی

- کدام یک از رویکردهای اسلامی سازی علوم، با اشکال منطقی روبه رو نیستند و استفاده از مضامین دینی در علم را به پیش فرض ها محدود کرده و فقط روش تجربی را معیار داوری می دانند؟

1) میانی

2) حداقلی

3) حداکثری

4) میانی و حداکثری

 

- سوال 11 مالی

- کدام یک از موارد زیر، بیانگر اصل اعتدال به عنوان یکی از اصول برنامه ریزی مبتنی بر آموزه های قرآن کریم است؟

1) حدّ وسط نتیجه و حاصل عمل

2) تفسیر کمّی و عددی از نتایج

3) اعتدال در صرف نیرو و امکانات

4) کمتر از حد خرج کردن منابع

 

- تست 12 مالی

- در جامعه اسلامی با تحکییم پایه های ایمان و معرفت دینی مردم و حاکم اسلامی، طرح و برنامه اداره جامعه نیر بر چه اساسی به تدریج تغییر کرده ، اصلاح و تکمیل می شود؟

1) قواعد فقهی

2) حکم شرعی

3) مشارکت عمومی

4) رشد عقلانیت

 

- پرسش 13 مالی

- امام علی (ع) استفاده از کدام سبک رفتاری را مشروط به این می سازد که طرف مقابل از دوستان واقعی فرد باشد و اگر از غیر دوستان است یا سزاواری و ظرفیت لازم را ندارد، به هیچ وجه نباید از این سبک رفتاری استفاده کند؟

1) رابطه ابوّت و بنوّت

2) اصل تألیف قلوب

3) رفتار متواضعانه

4) اصل برادری

 

- آزمون 14 مالی

- کدام یک از مفاهیم مدیریت اسلامی، دقیقا همان آموزه هایی نیست که از منابع استنباط می شود، بلکه محصول ترکیب این آموزه ها با تحلیل های تخصصی و کارشناسی، متناسب با ظرفیت عمومی مردم است؟

1) احکام حکومتی

2) احکام تنجیزی

3) حکمت مدنی

4) مدیریت فقهی

 

- سئوال 15 مالی

- سطح منطق اخلاقی قراردادی در چه بسترها و زمینه هایی می تواند راهنمایی های اخلاقی بهتری را برای سازمان ها فراهم سازد؟

1) وجود منافع مشترک سازمانی

2) وجود نهادهای بومی کافی

3) وجود اصول و ارزش های همگانی

4) وجود نگرش بلندمدت در جامعه

 

- سوال 16 مالی

- استانداردسازی و کنترل رفتار کارکنان، هدف کدام استراتژی کنترل است؟

1) بوروکراتیک

2) همگانی

3) فنی

4) فرهنگی

 

- تست 17 مالی

- کدام معیار انتخاب و ارزیابی تصمیمات استراتژیک، به این موضوع می پردازد که آیا استراتژی مورد نظر، اقتضائاتی که سازمان در آن عمل می کند را مورد ملاحظه قرار می دهد؟

1) تفاوت

2) قابلیت پذیرش

3) امکان پذیری

4) تناسب

 

- پرسش 18 مالی

- اینکه در رویکرد کلاسیک، تمرکز بر ایجاد واحدهای مستقل است که تا حد ممکن دارای کارایی عملکرد باشند، بیانگر کدام فرایند حل مسئله است؟

1) واگرایی

2) ساختارگرایی

3) تقلیل گرایی

4) همگرایی

 

- آزمون 19 مالی

- اگر به نظر برسد که تغییر، حالت سلیقه ای داشته و غیرمنطقی است، به کدام دلیل مقاومت فردی مربوط می شود؟

1) حفظ قدرت

2) ادراک گزینشی

3) ترس از ناشناخته ها

4) ناخرسندی از آغازکنندگان تغییر

 

- سئوال 20 مالی

- طبق کدام سبک تصمیم گیری، مدیران از حلّ مسئله لذت می برند و سعی می کنند بهترین پاسخ را با بهره گیری از روش های نوآورانه به دست آورند؟

1) تحلیلی

2) آمرانه

3) رفتاری

4) مفهومی