نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 علوم ورزشي مديريت ورزشي 2115 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 علوم ورزشي مديريت ورزشي 2115

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال مبانی آناتومی، نمونه سوال فیزیولوژی و فیزیولوژی ورزشی، نمونه سوال مبانی، نمونه سوال فلسفه و مدیریت ورزشی، نمونه سوال مبانی رشد و یادگیری حرکتی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 علوم ورزشي مديريت ورزشي 2115
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 632KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم ورزشی – مدیریت ورزشی، شامل دروس آمار- سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی – مدیریت رویدادها و اماکن و تاسیسات ورزشی – اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی – بازاریابی ورزشی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- زمانی که یک باشگاه ورزشی سهم بزرگی از بازاری کوچک را حوزه فعالیت خود قرار می دهد، از کدام استراژی بازاریابی استفاده می کند؟

1) متنوع

2) یکسان

3) تمرکزی

4) تفکیکی

 

- تست 2 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

-«مشتریان ورزشی که به صورت همزمان، پول و نیاز به تجهیزات ورزشی را دارند، ولی در حال حاضر اشتیاقی به خرید ندارند» در چه بازاری قرار می گیرند؟

1) بالقوه

2) فعال

3) محتمل

4) پنهان

 

- پرسش 3 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- کدام مورد، جزء آمیخته ترفیع برای یک سازمان ورزشی محسوب نمی شود؟

1) پیشبرد فروش

2) فروش حضوری

3) روابط عمومی

4) فروش اینترنتی

 

- آزمون 4 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- روش تداعی عکس ها در تحقیقات بازاریابی ورزشی، جزء کدام یک از روش های اصلی جمع آوری اطلاعات است؟

1) تکنیک استعاره ها

2) تکنیک های فرافکنی

3) تکنیک های تصویری

4) روش های تعیین ارتباط

 

- سئوال 5 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- در فرایند بازاریابی ورزشی، کدام مورد اولین گام بعد از تعیین و انتخاب بازار هدف است؟

1) موضع یابی محصول

2) تبلیغات محصول

3) آگهی محصول

4) تولید محصول

 

- سوال 6 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- در فرایند بازاریابی ورزشی، کدام مورد اولین گام بعد از تعیین و انتخاب بازار هدف است؟

1) موضع یابی محصول

2) تبلیغات محصول

3) آگهی محصول

4) تولید محصول

 

- تست 7 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- کدام مورد، جزء روش های کمی پیش بینی فروش یک شرکت تولید کنندۀ کالای ورزشی است؟

1) آزمایش بازار

2) شبیه سازی بازار

3) تحلیل روند

4) بررسی نظر نیروی فروش

 

- پرسش 8 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- باشگاه ورزشی به هوادارانی که بلیت بازی ها را می خرند، امکان خرید یک گوشی تلفن همراه ارزان را می دهد، این استراتژی چه نام دارد؟

1) تمایز

2) تنوع همگون

3) تنوع ناهمگون

4) تنوع افقی

 

- آزمون 9 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- کدام مورد، رایج ترین نوع وفاداری هواداران تیم های ورزشی است؟

1) طولانی مدت

2) رفتاری

3) نگرشی

4) شناختی

 

- سئوال 10 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

-تلاش های یک بنگاه ورزشی برای تحت تاثیر قرار دادن ادراک مشتریان بالقوه، و بالفعل و تصویر ذهنی آن ها، از شرکت را چه می نامند؟

1) بازارسازی

2) مدیریت ارتباط با مشتری

3) تحقیق بازار

4) موضع یابی

 

- سوال 11 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- کدام مورد از شاخص های «بخش بندی بازار» نیست؟

1) جمعیت شناسی

2) رفتاری

3) محیطی

4) جغرافیایی

 

- تست 12 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- کدام مورد، جزء اهداف ترویج نیست؟

1) یادآوری

2) اخذ بازخورد

3) اطلاع رسانی

4) متقاعد سازی

 

- پرسش 13 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- کدام راهبرد به معنی حرکت به سمت فروش بیشتر، به منظور بهبود موقعیت محصولات فعلی است؟

1) نفود در بازار

2) توسعه بازار

3) تنوع محصول

4) توسعه محصول جدید

 

- آزمون 14 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- کدام نظریه بر این نظر استوار است که رفتار رهبر زمانی برای پیروان قابل قبول و پذیرش است که منبع رضایت و انگیزه برای آنان باشد؟

1) شبکه مدیریت

2) مسیر - هدف

3) انگیزش موفقیت

4) انتظار و احتمال

 

- سئوال 15 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- کدام روش طراحی برای ایجاد انگیزه، به گسترش عمودی شغل هم معروف است؟

1) غنی سازی

2) توسعه

3) مهندسی مجدد

4) چرخش

 

- سوال 16 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- براساس مدل سلسله مراتبی سطوح مشارکت ورزشی افراد جامعه، ابتدایی ترین سطح مشارکت ورزشی کدام است؟

1) همگانی

2) تربیتی

3) قهرمانی

4) حرفه ای

 

- تست 17 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- کدام مورد، جزء مناظر اصلی کارت امتیازی متوازن نیست؟

1) رشد و یادگیری

2) فرایندهای داخلی

3) منابع انسانی

4) مالی

 

- پرسش 18 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- توسعه روش هایی مانند جمع سپاری و برون سپاری در سازمان های ورزشی، منجر به بروز کدام نوع ساختار می شود؟

1) بروکراسی حرفه ای

2) بوروکراسی ماشینی

3) ساختاربخشی

4) ادهوکراسی

 

- آزمون 19 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- در کدام یک از روش های سازماندهی، مدیریت عالی نیازمند به کارگیری اهرم های قوی تری برای کنترل و نظارت سازمان می باشد؟

1) براساس منطقه عملیات

2) براساس محصول

3) براساس وظیفه

4) سازمان دهی ماتریسی

 

- سئوال 20 علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

- جهت خاموش کردن اتاق رایانه یا اتاق نگهداری اسناد مالی در اماکن ورزشی، کدام سیستم خاموش کردن آتش توصیه می گردد؟

1) شیمیایی

2) تلفیقی

3) آب افشان تر

4) اسپری