نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 علوم ورزشي فيزيولوژي ورزشي 2116 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 علوم ورزشي فيزيولوژي ورزشي 2116

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال مبانی آناتومی، نمونه سوال فیزیولوژی و فیزیولوژی ورزشی، نمونه سوال مبانی، نمونه سوال فلسفه و مدیریت ورزشی، نمونه سوال مبانی رشد و یادگیری حرکتی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 علوم ورزشي فيزيولوژي ورزشي 2116
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 896KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی، شامل دروس آمار- سنجش و اندازه گیری  در تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی پیشرفته – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

                                                                                                  

- سوال 1 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- هنگام فعالیت ورزشی، نشانه های بیماری معدی – روده ای، در کدام دسته ورزشکاران شایع تر است؟

1) شناگران

2) دونده های ماراتون

3) دوچرخه سواران

4) کشتی گیران

 

- تست 2 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- فرضیه پنجره باز، در خصوص آثار فعالیت ورزشی کوتاه مدت، بر عملکرد سلول های ایمنی، به چه دلیل رخ می دهد؟

1) لکوسیتوز

2) لنفوسیتوپنی

3) افزایش نوتروفیل های خون

4) افزایش منوسیت ها

 

- پرسش 3 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- در بار کاری یکسان، کدام عامل در ورزشکار، در مقایسه با افراد تمرین نکرده، صحت ندارد؟

1) به حالت یکنواخت دیرتر می رسند.

2) به ضربان قلب حداکثر دیرتر می رسند.

3) به آستانه لاکتات دیرتر می رسند.

4) به آستانه تهویه با تأخیر می رسند.

 

- آزمون 4 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- در کدام ناحیه نخاع، مخزن حرکتی عضلات حرکتی در انسان، قرار داد؟

1) شاخ قدامی ماده خاکستری

2) شاخ خلفی ماده خاکستری

3) ریشه قدامی ماده خاکستری

4) ناحیه سیناپسی ماده سفید

 

- سئوال 5 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- تاثیر کدام عامل بر رهایش اینترلوکین – 6، هنگام فعالیت ورزشی کمتر است؟

1) ذخایر گلیکوژن عضلانی قبل از فعالیت

2) مقدار توده عضلانی درگیر

3) آسیب عضلانی

4) مدت فعالیت

 

- سوال 6 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- کدام تغییر در بافت هم بند عضله، هنگام قرار گرفتن یک عضو در گچ، ایجاد می شود؟

1) افزایش پروتئوگلیکان ها و کاهش تراکم کلاژن

2) کاهش محتوی گلیکوزآمینوگلیکان

3) افزایش تعداد تارهای کلاژنی با قطر کوچک

4) افزایش چگالی کلاژن

 

- تست 7 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- مصرف داروهایی که افزایش چگالی گیرنده های سروتونین در مغز را به همراه داشته باشد، چه پیامدهایی دارد؟

1) کاهش تولید گلیسین در مغز

2) افزایش تولید استیل کولین در پایانه های عصبی

3) کوتاه شدن زمان رسیدن به خستگی در فعالیت ورزشی فزاینده

4) کاهش حساسیت سلول های قشر مغز به سروتونین و بهبود زمان رسیدن به خستگی

 

- پرسش 8 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- کاهش سرعت جریان خون به آئورت، در شرایط استراحتی، با کدام اختلال همراه است؟

1) کاهش زمان پرشدگی دیاستولی

2) افزایش زمان پرشدگی دیاستولی قلب

3) کاهش حجم پایان سیستولی و افزایش حاصل ضرب دوگانه

4) کاهش برگشت خون سیاهرگی قلب و افزایش اکسیژن مصرفی قلب

 

- آزمون 9 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- دی پلاریزاسیون ناشی از خستگی پتانسیل استراحتی غشای سارکولما و لوله عرضی، معلول کدام مورد است؟

1) افزایش پتاسیم خارج سلولی و کاهش پتاسیم درون سلولی

2) کاهش پتاسیم خارج سلولی و افزایش پتاسیم درون سلولی

3) افزایش پتاسیم خارج سلولی و افزایش پتاسیم درون سلولی

4) کاهش پتاسیم خارج سلولی و کاهش پتاسیم درون سلولی

 

- سئوال 10 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- کدام جمله در خصوص دفع نیتروژن اوره، هنگام فعالیت ورزشی در هوای سرد درست است؟

1) دفع نیتروژن اوره در برخی موارد افزایش می یابد.

2) دفع نیتروژن اوره افزایش می یابد.

3) دفع نیتروژن اوره کاهش می یابد.

4) دفع نیتروژن اوره تغییری نمی کند.

 

- سوال 11 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- در کدام شرایط، بازسازی فسفوکراتین با تأخیر مواجه می شود؟

1) افزایش ATP

2) افزایش یون فسفات آلی

3) اسیدی بودن محیط

4) بازی بودن محیط

 

- تست 12 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- هنگام انقباض عضله اسکلتی، اگر گیرنده آدرنالین غیرفعال شود، کدام عامل موجب تحریک گلیکولیز می شود؟

1) ترکیب کلسیم - کالمودلین

2) AMP حلقوی

3) پروتئین کیناز

4) آدنیلات سیکلاز

 

- پرسش 13 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- در یک فعالیت ورزشی، مجموعا یک مول گلوکز و نیم مول اسیدپالمیتیک مصرف شده است. کدام فعالیت می تواند با این شرایط همخوانی داشته باشد؟

1) فعالیت تناوبی شدید به مدت 10 دقیقه

2) شنای 1500 متر به مدت 20 دقیقه

3) دوی نیمه ماراتن به مدت 70 دقیقه

4) دوی ماراتن به مدت 150 دقیقه

 

- آزمون 14 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- کاهش فعالیت آنزیم آدنوزین مُنوفسفات کیناز عضلانی، با کدام پیامد، همراه است؟

1) مهار شدن آنزیم گلیکوژن سنتتاز بافت عضلانی

2) افزایش فعالیت آنزیم گلیکوژن سنتتاز عضلانی

3) افزایش فعالیت آنزیم فسفوفروکتوکیناز و آدنیلات کیناز عضلانی

4) افزایش فعالیت آنزیم کارنیتین پالمیتوئیل ترانسفراز و پیرووات دهیدروژناز عضلانی

 

- سئوال 15 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- هنگام فعالیت ورزشی طولانی مدت، در فرایند تشکیل اجسام کتونی، کدام مورد، موثر نیست؟

1)  تجمع استیل کوآ در اثر کمبود اگزالواستات

2) انحراف اگزالواستات به سمت تولید گلوکز

3) افزایش سیترات در چرخه کربس

4) افزایش سرعت گلوکونئوژنز

 

- سوال 16 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- هنگام فعالیت ورزشی با شدت متوسط، غلظت کدام اسید چرب پلاسمایی، بیشتر افزایش می یابد؟

1) اسیدهای چرب اشباع

2) اسیدهای چرب غیراشباع

3) هر دو اسید چرب اشباع و غیراشباع کاهش می یابند.

4) هر دو اسید چرب اشباع و غیراشباع به یک میزان افزایش می یابند.

 

- تست 17 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- مهم ترین سوبسترا، هنگام فعالیت ورزشی با شدت متوسط در مردان و زنان فعال و تمرین کرده، کدام است؟

1) اسیدهای چرب آزاد

2) دی گلیسرول آسیل ترانسفراز

3) تری گلیسرید درون عضلانی

4) گلیسرول – فسفات آسیل ترانسفراز

 

- پرسش 18 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- هنگام فعالیت ورزشی پویا، دلیل پاسخ طبیعی به افزایش پس بار، کدام مورد است؟

1) افزایش نسبت فشار خون سیستولی به حجم پایان دیاستولی بطن چپ است.

2) کاهش نسبت فشار خون سیستولی به حجم پایان دیاستولی بطن چپ است.

3) افزایش نسبت حجم پایان دیاستولی به فشار خون سیستولی است.

4) کاهش نسبت حجم پایان دیاستولی به فشار خون سیستولی است.

 

- آزمون 19 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- کدام مورد، درست است؟

1) پاهای دوچرخه سواران نسبت به دست هایشان 80 درصد چگالی میتوکندریابی بیشتری دارد.

2) پاهای دوچرخه سواران نسبت به دست هایشان 80 درصد چگالی میتوکندریابی کمتری دارد.

3) پاهای قایقرانان نسبت به دست هایشان 80 درصد چگالی میتوکندریایی زیادتری دارد.

4) دست های قایقرانان 80 درصد چگالی میتوکندریایی زیادتری دارد.

 

- سئوال 20 علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

- پاسخ سمپاتوآدرنال به هیپوکسی، به ترتیب با چه تغییری در بخش مرکزی فوق کلیه آغاز و با چه تغییری در خون ادامه می یابد؟

1) افزایش رهایش اپی نفرین، افزایش تدریجی اپی نفرین

2) کاهش رهایش اپی نفرین، کاهش تدریجی نوراپی نفرین

3) افزایش رهایش نوراپی نفرین، افزایش تدریجی اپی نفرین

4) افزایش رهایش اپی نفرین، افزایش تدریجی نوراپی نفرین