نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 علوم ورزشي آسيب شناسي ورزشي 2117 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 علوم ورزشي آسيب شناسي ورزشي 2117

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال مبانی آناتومی، نمونه سوال فیزیولوژی و فیزیولوژی ورزشی، نمونه سوال مبانی، نمونه سوال فلسفه و مدیریت ورزشی، نمونه سوال مبانی رشد و یادگیری حرکتی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 علوم ورزشي آسيب شناسي ورزشي 2117
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 975KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی، شامل دروس آمار – سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی – حرکات اصلاحی پیشرفته – آسیب شناسی ورزشی پیشرفته، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- در یک گروه 200 نفری با فرض طبیعی بودن توزیع متغیر در جامعه، حدودا چند نفر در محدوده یک واحد بالاتر از میانگین و دو واحد پایین تر از میانگین قرار دارند؟

1) 84

95

3) 164

4) 196

 

- تست 2 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- اگر پاسخ ها در قالب تکرار در یک مقیاس 7 ارزشی به دست آیند، کدام آزمون برای مقایسه پاسخ های زنان و مردان در مورد اینکه «آیا تمرینات اسپارک برای کودکان مفید است.» استفاده می شود؟

1) خی دو

2) تی زوجی

3) آنوا یک راهه

4) تی دو نمونه مستقل

 

- پرسش 3 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- قبل از برگزاری مسابقات شیرجه، برای داوران کلاس های آموزشی برای تعیین روش دقیق نمره دهی برگزار می شود. این کار برای بالا بردن کدام ویژگی آزمون است؟

1) روایی

2) عینیت

3) هنجار

4) پایایی

 

- آزمون 4 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- در معادله پیش بینی قدرت بدنی از روی وزن دانش آموزانف عرض از مبدأ برابر با 12 و شیب خط برابر با 2 است. در صورتی که وزن یک دانش آموز برابر 60 باشد، قدرت بدنی او چقدر است؟

1) 74

2) 84

3) 120

4) 132

 

- سئوال 5 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- متغیری که میزان و یا جهت رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد، چه نام دارد؟

1) پیش بین

2) کنترل

3) تعدیل کننده

4) میانجی

 

- سوال 6 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- ضعف کدام عضله، سبب می شود تا هنگام راه رفتن درمرحله برخورد اولیه پاشنه پا با زمین، تنه به سمت عقب متمایل شود؟

1) گلتوس ماکزیموس

2) گلتوس مدیوس

3) کواردیسپس

4) همسترینگ

 

- تست 7 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- در زیر سیستم طولی عمقی، تنش و انقباض کدام عضله، باعث تنش لیگامنت خاجی نشیمنگاهی و پایداری مفصل خاجی خاصره ای و انتقال نیروی تولید شده به تنه می شود؟

1) سرینی بزرگ

2) دوسر رانی

3) سرینی میانی

4) کشنده پهن نیام

 

- پرسش 8 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- در صورت مهار عضله سرینی بزرگ، به دلیل دیسفانکشن مفصل خاجی خاصره ای، انقباض جبرانی در کدام عضله رخ می دهد؟

1) همسترینگ همان سمت

2) پشتی بزرگ سمت مقابل

3) سرینی بزرگ سمت مقابل

4) سرینی میانی همان سمت

 

- آزمون 9 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- راهبرد یا استراتژی مچ پا چه زمانی موثر است؟

1) سطح اتکا و محدوده سطح اتکا در یک راستا قرار دارد.

2) سطح اتکا و محدوده سطح اتکا در یک راستا قرار ندارند.

3) سطح اتکا لغزان است و مرکز ثقل در اطراف محدوده سطح اتکا قرار دارد.

4) سطح اتکا سفت است و مرکز ثقل در داخل محدوده با ثبات قرار گرفته است.

 

- سئوال 10 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- براساس اصل «منل»، اجرای کدام تکنیک حرکات اصلاحی، ضرورت پیدا می کند؟

1) مهاری – افزایش طول

2) مهاری – افزایش قدرت

3) افزایش قدرت - انسجام

4) افزایش طول - انسجام

 

- سوال 11 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- کدام مورد، باعث افزایش عملکردی طول اندام تحتانی در همان طرف می شود؟

1) کوتاهی پریفورمیس

2) ضعف پریفورمیس

3) کوتاهی عضله عرضی شکم

4) ضعف عضله عرضی شکم

 

- تست 12 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- ضعف یا مهار عضله تحت کتفی، منجر به بروزکدام سندرم در مفصل شانه می شود؟

1) لغزش تحتانی مفصل شانه

2) لغزش خلفی سراستخوان بازو

3) لغزش قدامی سر استخوان بازو

4) لغزش فوقانی مفصل شانه

 

- پرسش 13 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- کدام ساختارها، در ناهنجاری انحراف جانبی لگن، دچار کوتاهی می شوند؟

1) تنسورفاشیالاتا و عضلات اداکتور ران طرف مقابل

2) عضله سرینی میانی و عضله اداکتور ران همان طرف

3) لومبودورسال فاشیا طرف مقابل و سرینی میانی همان طرف

4) لومبودورسال فاشیا همان طرف و عضله سرینی میانی طرف مقابل

 

- آزمون 14 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- آزمونگر از دونده استقامتی می خواهد به حالت دمر بخوابد و حرکت اکستنشن ران کامل را انجام دهد. در حین این حرکت، آزمونگر با لمس متوجه حرکت تروکانتر بزرگ به سمت قدام می شود. عضله غالب اکستنشن ران در این دونده، کدام است؟

1) سرینی میانی

2) پریفورمیس

3) همسترینگ

4) سرینی بزرگ

 

- سئوال 15 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- مطابق مدل پیچیدگی حرکتی لدرمن، عامل اصلی بی ثباتی عملکردی مچ پا، ناتوانی در توانایی های کدام مورد است؟

1) مرکب

2) پایه

3) پارامتریک

4) سینرژیک

 

- سوال 16 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- بازیکن فوتبالی در اثر ضربه آرنج حریف به سر خود، دچار بیهوشی کمتر از یک دقیقه می شود. چند روز پس از گذشت این آسیب، وی می تواند به فعالیت بازگردد؟

1) 14

2) 10

3) 7

4) 3

 

- تست 17 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- آزمونگر، روبه روی ورزشکار می نشیند و انگشت اشاره خود را مقابل صورت وی می گیرد، سپس از ورزشکار می خواهد چشمان خود را ببندد و ابتدا بینی خود را لمس نماید و سپس انگشت اشاره آزمونگر را لمس کند. این آزمون کدام توانایی حسی را می سنجد؟

1) وضعیت

2) جهت یابی فضایی

3) حرکت

4) نیرو

 

- پرسش 18 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- در ارزیابی دستی قدرت (معیار ویلیامز)، اگر فرد بتواند با حذف نیروی جاذبه، حرکت را در دامنه حرکتی طبیعی انجام دهد، در چه درجه ای قرار می گیرد؟

1) یک

2) دو

3) سه

4) چهار

 

- آزمون 19 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- چرخه تجمعی آسیب، به ترتیب با چه فرایندی منجر به نقص در عملکرد و بافت همبند سیستم حرکت انسان می شود؟

1) اسپاسم عضله، کنترل عصبی عضلانی تغییر یافته، عدم تعادل عضلانی

2) اسپاسم عضله، کنترل عصبی عضلانی تغییریافته، چسبندگی ها

3) التهاب، عدم تعادل عضلانی، کنترل عصبی عضلانی تغییریافته

4) التهاب، کنترل عصبی عضلانی تغییر یافته، اسپاسم عضلانی

 

- سئوال 20 علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی

- کدام مورد در خصوص تاندون ها، درست است؟

1) تندینوپاتی بیشتر در محلی اتفاق می افتد که کمترین سطح مقطع را دارد.

2) تندینوپاتی بیشتر در پیوندگاه تاندون با عضله اتفاق می افتد.

3) سازگاری تاندون به تمرین بیشتر از عضله است.

4) قدرت کششی یک تاندون کمتر از عضله است.