نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 علوم شناختي 2248 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 علوم شناختي 2248

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال فیزیولوژی اعصاب، نمونه سوال آمار و ریاضی، نمونه سوال روانشناسی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

سوالات دکتري 1401 علوم شناختي 2248
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 948KB / PDF
قیمت : رایگان
انتقال به صفحه دانلود

سایر سوالات مرتبط

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل