نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 علوم سياسي و روابط بين الملل 2160 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 علوم سياسي و روابط بين الملل 2160

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های اندیشه های سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، مسائل ایران، سیاست گذاری عمومی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل، جامعه شناسی، جغرافیای سیاسی، اقتصاد بین الملل، مجموعه مطالعات جهان، مطالعات آمریکای شمالی، زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان روسی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم تربیتی، مدیریت، معارف اسلامی و علوم سیاسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، مطالعات منطقه ای، شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)، مدرسی معارف اسلامی (گرایش انقلاب اسلامی)، اطلاعات استراتژیک، حقوق، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات امکان شرکت در آزمون دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل (مطالعات منطقه ای - مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی) را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 علوم سياسي و روابط بين الملل 2160
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 750KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم سیاسی و روابط بین الملل، شامل دروس سیاست شناسی (مبانی علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه های سیاسی، سیاست های تطبیقی) – اصول روابط بین الملل – سیاست خارجی جمهوری اسلامی – اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران – جامعه شناسی سیاسی (غرب و ایران) – نظریه های روابط بین الملل (نظریه های کلاسیک، جدید و اقتصاد سیاسی بین الملل) – روش شناسی (سیاسی، بین الملل و منطقه ای)، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- وقوع انقلاب رفتاری در روابط بین الملل، نظریه تجربی را از کدام نظریه متمایز ساخت؟

1) علمی

2) تجویزی

3) تکوینی

4) مشکل گشا

 

- تست 2 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- به کمک کدام نوع از تعریف مفاهیم، پژوهشگر، مفاهیم را به صورت متغیرهای مشاهده پذیر و سنجش پذیر در می آورد؟

1) اسمی

2) فلسفی

3) توصیفی

4) عملیاتی

 

- پرسش 3 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- راهبرد فرضیه ای – قیاسی، اصولا در کدام مورد انتخاب نمی شود؟

1) مشاهده میدانی

2) آزمایش تجربی

3) تحلیل محتوای کیفی

4) مصاحبه ساخت مند

 

- آزمون 4 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- از زمان ظهور کدام «مناظره بزرگ» در روابط بین الملل، «مسئله علم» در صدر مباحث رشته روابط بین الملل قرار گرفت؟

1) اول

2) دوم

3) سوم

4) چهارم

 

- سئوال 5 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- راهبرد پیشنهادی رُی بسکار برای پژوهش در علوم اجتماعی، کدام است؟

1) قیاسی

2) استقرایی

3) پس کاوی

4) استفهامی

 

- سوال 6 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- اهتمام رفتارگرایان این بوده است که فرایند شناخت سیاسی را به کدام مورد، تبدیل کنند؟

1) مقایسه و تقلیل

2) تعمیم و انباشت

3) انباشت و مقایسه

4) تعمیم، مقایسه و انباشت

 

- تست 7 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- کدام مورد، مشکل اصلی دیدگاه هرمنوتیکی دیلتای در مقابل اثبات گرایان به شمار می رفت؟

1) فهم نسبی

2) دورهرمنوتیکی

3) فقدان استدلال قیاسی

4) تقلیل روان شناختی

 

- پرسش 8 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- کدام مورد درباره جماعت گرایان (اجتماع گرایان)، درست نیست؟

1) فاقد لیبرالیسم هستند.

2) معتقد به اصل جهان شمولی هستند.

3) خود (فرد)، ریشه در سنت ها دارد.

4) منتقد «خود» فردی و اتمیستی لیبرالی هستند.

 

- آزمون 9 علوم سیاسی و روابط بین الملل

-منظور از «مثلث بندی»، کدام است؟

1) ترکیب روش شناسی ها با معرفت شناسی ها

2) استفاده از روش های آماری و کمی در علوم اجتماعی

3) ترکیب روش شناسی اثبات گرا با معرفت شناسی تفسیری

4) استفاده از روش های پژوهشی متفاوتی که می توانند مکمل هم باشند.

 

- سئوال 10 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- گسترده ترین تلاش نظری متاثر از جامعه شناسی تاریخی در روابط بین الملل، کدام است؟

1) سازه انگاری

2) مکتب انگلیسی

3) نظریه ثبات هژمونیک

4) نظریه نظام جهانی

 

- سوال 11 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- ازدیدگاه رابرت گیلپین، تمایز میان اقتصاد و سیاست در عرصه بین المللی، کدام است؟

1) تمایزی واقعی است.

2) صرفا تمایزی تحلیلی است.

3) تمایزی حقیقی است.

4) صرفا تمایزی عملی است.

 

- تست 12 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- کدام نظریه پرداز روابط بین الملل، بازاندیش گرایان را به خاطر بی بهرگی از یک «برنامه پژوهشی منسجم» به باد انتقاد گرفت؟

1) رابرت کیوهین

2) بری بوزان

3) کنث والتس

4) ریچارد ندلیبو

 

- پرسش 13 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- از دیدگاه پساتجدد گرایان، ابژۀ دولت مدرن کدام است؟

1) حکومت

2) حاکمیت

3) جامعه داخلی

4) جامعه بین المللی

 

- آزمون 14 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- اصطلاح عقل گرایی انتقادی، در اشاره به اندیشه کدام متفکر به کار می رود؟

1) رودلف کارناپ

2) مارتین هایدگر

3) کارل پوپر

4) برتراند راسل

 

- سئوال 15 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- به نظر ارنست گلنر، ملی گرایی از کدام مورد به بار می آید؟

1) نوسازی سیاسی

2) روند توده ای شدن جامعه

3) فرایند نوسازی اقتصادی

4) روند گسترش شهرنشینی

 

- سوال 16 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- کدام اندیشمند، ساختارگرایی را مبنای نظریه جدیدی در زبان شناسی قرار داد؟

1) تالکوت پارسونز

2) لوی استراوس

3) جورج زیمل

4) فردیناند دوسوسور

 

- تست 17 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- به نظر وبر، کدام مورد تنها ویژگی مشترک میان همه صورت های دولت است؟

1) مشروعیت

2) سازمان مالیات

3) بوروکراسی گسترده

4) انحصار استفاده از خشونت مشروع

 

- پرسش 18 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- کدام نوع اجتماع گرایی، معتقد است جامعه برپذیرش حقوق و مسئولیت های متقابل بنا شده است؟

1) مرکزگرا

2) راست گرا

3) چپ گرا

4) سیاسی

 

- آزمون 19 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- کدام مورد، جزو سه منبع اصلی قدرت بوروکراتیک محسوب نمی شود؟

1) ارتابط بوروکرات ها با نظامیان

2) جایگاه و تخصص بوروکرات ها

3) رابطه پشتیبانی بین بوروکرات ها و وزیران

4) موقعیت راهبردی بوروکرات ها در فرایند سیاسی

 

- سئوال 20 علوم سیاسی و روابط بین الملل

- از نظر «سایت»، در تکوین افکار عمومی چه افراد یا گروه هایی اثر گذارند؟

1) نخبگان سیاسی و فکری

2) جمعیت بالغی که حق رأی دارد.

3) آن دسته از افراد جامعه که شهروند محسوب می شوند.

4) تمام افراد بالغ جامعه، به استثنای اقلیت ها و پناهندگان