نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 علوم اقتصادي 2112 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 علوم اقتصادي 2112

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته علوم اقتصادی (اقتصاد) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های اقتصاد بیمه،اقتصادسنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد بخش عمومی، توسعه اقتصادی، اقتصاد بین الملل، اقتصاد مالی، اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد منابع، اقتصاد ریاضی، اقتصاد نهادگرا، اقتصاد ایران، اقتصاد سلامت می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم اقتصادی و اقتصاد امکان شرکت در آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 علوم اقتصادي 2112
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 952KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم اقتصادی ، شامل دروس ریاضی – آمار – اقتصاد اسلامی – اقتصاد خرد – اقتصاد کلان – اقتصاد سنجی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 علوم اقتصادی

- جریان پیوسته ای از پرداخت ها با آهنگ ثابت ده هزار واحد پول در سال برقرار است. اگر بخواهیم این جریان همیشگی بوده و با فرض اینکه نرخ بهره سالانه ده درصد که به طور پیوسته به سرمایه اضافه می شود، باشد. ارزش همیشگی بوده و با فرض اینکه نرخ بهره سالانه ده درصد که به طور پیوسته به سرمایه اضافه می شود، باشد. ارزش فعلی آن چند هزار واحد پول است؟

1) 90

2) 100

3) 105

4) 110

 

- تست 2 علوم اقتصادی

- کدام مورد در خصوص علت تورم در ایران، درست است؟

1) جاذبه تقاضا – فشار هزینه و ساختاری

2) ساختاری و جاذبه تقاضا

3) جاذبه تقاضا

4) فشار هزینه

 

- پرسش 3 علوم اقتصادی

- از سال 1381 تا 1391 نرخ ارز ............... صادرات غیرنفتی رشد داشته است.

1) مطابق با

2) بسیار کمتر از

3) بسیار بیشتر از

4) متناسب با

 

- آزمون 4 علوم اقتصادی

- از سال1379 تا 1388 در چه سال یا سال هایی نرخ رشد نقدینگی کمتر از جمع تورم و نرخ رشد تولید بوده است؟

1) 1381

2) 1385

3) 1387

4)1385 و 1387

 

- سئوال 5 علوم اقتصادی

- در سال های 1374 و 1391 تورم عمدتا به خاطر ............... بوده است.

1) جاذبه تقاضا

2) علل ساختاری

3) افزایش نقدینگی

4) افزایش نرخ ارز

 

- سوال 6 علوم اقتصادی

- در سال 1375 نسبت به سال 1374 نرخ رشد نقدینگی .............. و نرخ تورم ............. بوده است.

1) بسیار کمتر – بسیار کمتر

2) تقریبا برابر – تقریبا برابر

3) تقریبا برابر – کمتر از نصف

4) بسیار بیشتر – بسیار بیشتر

 

- تست 7 علوم اقتصادی

- مازاد سپرده به مطالبات بانک های خصوصی از سال 1378 به بعد بیانگر چیست؟

1) وجود ذخایر بیکار

2) مازاد عرضه تسهیلات

3) نبود تقاضا برای تسهیلات آن ها

4) از محل سپرده های مردم فعالیت اقتصادی کرده اند.

 

- پرسش 8 علوم اقتصادی

- در اقتصاد ایران در سال های اخیر کدام هزینه ها به ترتیب بالاترین سهم را در قیمت خرده فروش پوشاک دارند؟

1) سرمایه، اجاره، حق العمل توزیع، تولید

2) تولید، حق العمل توزیع، سرمایه، اجاره

3) اجاره، حق العمل توزیع، سرمایه، تولید

4) تولید، اجاره، سرمایه، حق العمل توزیع

 

 

- آزمون 9 علوم اقتصادی

- خمس و زکات چه نوع مالیاتی هستند؟

1) ثابت

2) متغیر

3) حکومتی

4) داوطلبانه

 

- سئوال 10 علوم اقتصادی

- هدف اساسی تشریع انفال و مالکیت دولتی چیست؟

1) حفظ منابع طبیعی

2) مبارزه با فقر

3) تقویت و توسعه بنیه مالی دولت

4) پیشگیری از انحصار

 

- سوال 11 علوم اقتصادی

- «بیع بدون شرط» مصداق کدام نوع قرارداد است؟

1) جایز از سوی طرفین قرارداد

2) لازم از سوی طرفین قرارداد

3) قابل فسخ از سوی یکی از طرفین قرارداد

4) در ابتدا لازم ولی در ادامه قابل فسخ است.

 

- تست 12 علوم اقتصادی

- «متعهد شدن شخص به پرداخت دستمزد برای انجام کار معین» تعریف کدام مورد است؟

1) مشارکت

2) اجاره

3) مضاربه

4) جعاله

 

- پرسش 13 علوم اقتصادی

- مشارکت افراد با مشاغل جداگانه در درآمدهای یکدیگر چه نام دارد؟

1) شرکت عقدی

2) شرکت ابدان

3) شرکت مفاوضه

4) شرکت وجوه

 

- آزمون 14 علوم اقتصادی

- اراضی که با جنگ در اختیار مسلمانان قرار گرفته اند چه نام دارند و مالکیت آن ها چگونه است؟

1) انفال و در مالکیت دولت هستند.

2) انفال و در مالکیت عموم مسلمانان هستند.

3) اراضی مفتوحه العنوه و در مالکیت دولت هستند.

4) اراضی مفتوحه العنوه و در مالکیت عموم مسلمانان هستند.

 

- سئوال 15 علوم اقتصادی

- بررسی رفتار اقتصادی افراد و ساخت الگوی مناسب اقتصادی مربوط به کدام قلمرو از مباحث اقتصادی است؟

1) نظام اقتصادی

2) اقتصاد تدبیری

3) اقتصاد تحلیلی

4) اقتصاد تشریعی

 

- سوال 16 علوم اقتصادی

- از دید دیویدسون، نظریات متعارف کلان اقتصادی اعم از کلاسیک های جدید، پول گرایی و کینزین های جدید بر سه اصل بنیادی کلاسیکی مبتنی هستند. این سه اصل کدامند؟

1) جانشینی ناخالص، خنثایی پول، ارگودیک بودن دنیای اقتصادی

2) رجحان نقدینگی، خنثایی پول، غیرارگودیک بودن دنیای اقتصادی

3) جانشینی ناخالص، غیرخنثی بودن پول، ارگودیک بودن دنیای اقتصادی

4) رجحان نقدینگی، غیرخنثی بودن پول، غیرارگودیک بودن دنیای اقتصادی

 

- تست 17 علوم اقتصادی

- در چه حالتی وضع سقف نرخ بهره وام، از آزاد گذاشتن آن، انتخاب مناسب تری است؟

1) وجود عدم تقارن اطلاعات میان بانک و مشتریان

2) درصورت وجود مازاد تقاضای وام

3) در صورت وجود مازاد عرضه وام

4) در هیچ حالتی

 

- پرسش 18 علوم اقتصادی

- در نظریه گام تصادفی مصرف، تغییر در مصرف در دوره 2 نسبت به دوره 1 برابر با، کدام مورد است؟

1) برابر است با تغییر در تخمین افراد از متوسط سالانه منابع دوره زندگی

2) در اینجا مصرف در دوره های مختلف ثابت است و تغییر نخواهد کرد.

3) این تغییر تنها یک کمیت تصادفی است و قابل تغییر نیست.

4) برابر است با تغییر در درآمد قابل تصرف

 

- آزمون 19 علوم اقتصادی

- علاج بیکاری کلاسیکی ......... و علاج بیکاری کینزی ............. است. ؟

1) کاهش دستمزد – افزایش مالیات

2) کاهش دستمزد – کاهش دستمزد

3) کاهش دستمزد – افزایش مخارج دولت

4) افزایش مخارج دولت – کاهش دستمزد

 

- سئوال 20 علوم اقتصادی

- کدام مورد از دلالت های نظریه مصرف تحت شرایط اطمینان محسوب می شود؟

1) هنگامی که درآمد دائمی کمتر از درآمد جاری است، پس انداز منفی است و عموما استقراض برای هموار کردن مصرف استفاده می شود.

2) در صورتی که نرخ بهره و نرخ تنزیل ذهنی برابر با صفر باشند، حداکثرسازی مطلوبیت از یکسان بودن مصارف طول عمر فرد حاصل می شود.

3) با کاهش موقتی در نرخ مالیات بر دستمزد، مصرف جاری به میزان شدیدی متاثر می شود.

4) الگوی زمانی درآمد از نظر پس انداز اهمیت قابل ملاحظه ای ندارد.