نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 علم اطلاعات و دانش شناسي 2153 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 علم اطلاعات و دانش شناسي 2153

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال سازماندهی مواد، نمونه سوال مدیریت دانش، نمونه سوال فناوری اطلاعات و ارتباطات. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

سوالات دکتري 1401 علم اطلاعات و دانش شناسي 2153
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 661KB / PDF
قیمت : رایگان
انتقال به صفحه دانلود

سایر سوالات مرتبط

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل