نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 شهرسازي 2503 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 شهرسازي 2503

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، نمونه سوال روش ها و شیوه های برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 شهرسازي 2503
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 798KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات شهرسازی، شامل دروس نظریه ها و اندیشه های مطرح در برنامه ریزی و طراحی شهری – روش ها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری – مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 شهرسازی

- رهیافت های جامع عقلانی، به شدت به کدام مورد وابسته اند؟

1) ترقی گرا

2) انسان گرا

3) طبیعت گرا

4) فرهنگ گرا

 

- تست 2 شهرسازی

- جین جیکوبز، چه کسی را مسئول و مشوق توسعه های حومه ای می داند؟

1) رایت

2) هاوارد

3) لوکوربوزیه

4) گارنیه

 

- پرسش 3 شهرسازی

- کدام نمایانگر، ناظر را در ارتباط با خوانش غیرمستقیم اطلاعات معنایی شهر قرار می دهد؟

1) صوتی

2) حسی

3) عینی

4) ذهنی

 

- آزمون 4 شهرسازی

- کدام مورد، «هنجاری خاص» برای حوزه های دروازه ای محسوب می شود؟

1) آسایش اقلیمی

2) کارایی

3) امنیت

4) دعوت کنندگی

 

- سئوال 5 شهرسازی

- کدام مورد، مربوط به هنجارهای نمایانگر ادراک (ذهن) است؟

1) کارایی - امنیت

2) خوانایی - امنیت

3) زیبایی – آسایش اقلیمی

4) خوانایی – آسایش اقلیمی

 

- سوال 6 شهرسازی

- از نظر «هالگوا»، واهی ترین و دست نیافتنی ترین وعده و توجیه برای توسعه شهرهای هوشمند، کدام است؟

1) مشارکت مدنی

2) حفاظت نسبی از طبیعت

3) گسترش روابط اجتماعی مجازی و دیجیتال

4) جریان های درآمدی و راحتی حال نخبگان فناوری

 

- تست 7 شهرسازی

- ریخت شناسی شهری، بر کدام موارد در حوزه اجتماعی تاثیرگذار است؟

1) سلامت عمومی – عدالت اجتماعی

2) اختلاط اجتماعی – همه شمولی

3) سرمایه اجتماعی – همه شمولی

4) سرمایه اجتماعی – حس تعلق به جامعه محلی

 

- پرسش 8 شهرسازی

- برنامه های آموزشی طراحی شهری در ابتدا، در کدام دو دانشکده زیر، راه اندازی شد؟

1) ام آی تی - میشیگان

2) ام آی تی - واشنگتن

3) بوزار - لیورپول

4) هاروارد - پنسیلوانیا

 

- آزمون 9 شهرسازی

- کدام شخص، معتقد است «هیچ تجربه ای از اقتصاد صنعتی با ملاحظه محیط زیستی وجود ندارد»؟

1) ادوارد سوجا

2) پاول اکینز

3) کارل کروف

4) لوئیس مامفورد

 

- سئوال 10 شهرسازی

-خُرداقلیم، بر کدام کیفیت فضای شهری زیر، موثر است؟

1) نفوذپذیری

2) گوناگونی

3) تناسبات بصری

4) انعطاف پذیری

 

- سوال 11 شهرسازی

- کدام مورد، مهم ترین روش، ابزار و چگونگی انجام مطالعات زندگی همگانی را مشخص می کند؟

1) نظام ارزشی حاکم بر مکان

2) زمینه و ویژگی های محلی

3) مبانی نظری پشتیبان پژوهش

4) میزان مشارکت بین متخصصین و مردم

 

- تست 12 شهرسازی

- روش های آینده نگری برحسب هدف استفاده کدام اند؟

1) کمی - کیفی

2) کمی - اکتشافی

3) هنجاری - اکتشافی

4) هنجاری - کیفی

 

- پرسش 13 شهرسازی

- قانون استافورد در ایالات متحده امریکا، بستری برای تهیه و ارائه چه نوع طرح هایی شد؟

1) پیشگیری از مخاطرات طبیعی

2) طرح های پارک و فضاهای باز

3) طرح های تسهیلات محله ای

4) طرح ریزی مرکز شهر

 

- آزمون 14 شهرسازی

- از نظر هابرماس، کدام دسته از فرایندهای تحقیق، باهدف فهم تفسیری ترکیب های معنادار انجام می شود و ریشه در علوم انسانی دارد؟

1) تجربی - تحلیلی

2) هرمنوتیکی - تاریخی

3) انتقادی - تجربی

4) اثباتی - تفسیری

 

- سئوال 15 شهرسازی

- خشنودسازی در نردبان مشارکت شهروندی، در کدام سطح قرار می گیرد؟

1) عدم مشارکت

2) درجات قدرت شهروندی

3) درجات پذیرش گروهی اندک

4) درجات عاملیت شهروندی

 

- سوال 16 شهرسازی

- ماهیت فضایی، توسعه با کیفیت بالا و پاسخ گویی، در کدام یک از برنامه های مدنظر است؟

1) چارچوب توسعه محلی

2) جامع فضایی

3) اقدام منطقه ای

4) راهبرد فضایی

 

- تست 17 شهرسازی

- از کدام روش، به عنوان ابزار مکمل کیفی برای اطلاعات کمی در مطالعه فضاهای همگانی یاد می شود؟

1) مشاهده غیرمشارکتی محقق

2) یادداشت برداری های محقق

3) پیگیری و ردیابی حرکت افراد در فضای بسته

4) گفت و گوهای عمیق محقق با کاربران بیرون از قلمرو پژوهش

 

- پرسش 18 شهرسازی

- در کدام دسته از نشانه های مطرح شده توسط پیرس، رابطه ای مستقیم و وجودی بین دال و مدلول وجود دارد؟

1) نماد

2) نمود

3) شهود

4) نمایه

 

- آزمون 19 شهرسازی

- از میان معیارهای هفت گانه ای که کوین لینچ برای تعریف کیفیت شهر استفاده می کند، کدام دو معیار، به عنوان «فرامعیار» تعریف شده اند؟

1) عدالت و کارایی

2) معنی و عدالت

3) کارایی و معنی

4) تناسب و معنی

 

- سئوال 20 شهرسازی

- کدام الگوی شهرسازی، بیشتر از تداوم و بروز فجایع زیست محیطی، نظیر آلودگی، تغییرات اقلیمی وناپایداری جلوگیری می کند؟

1) نوشهرگرایی

2) رشد هوشمند

3) شهرهای هوشمند

4) شهرگرایی پسامدرن