نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زيست شناسي گياهي سيستماتيک و بوم شناسي 2221 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زيست شناسي گياهي سيستماتيک و بوم شناسي 2221

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال گیاه شناسی، نمونه سوال فیزیولوژی گیاهی، نمونه سوال زیست شناسی سلولی و مولکولی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زيست شناسي گياهي سيستماتيک و بوم شناسي 2221
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 960KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی، شامل دروس فیزیولوژی گیاهی – سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل (ریخت شناسی، تشریح، ریخت زایی و اندام زایی) – سیستماتیک گیاهی پیشرفته – بوم شناسی پوشش های گیاهی – جغرافیای گیاهی و فلور ایران، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- در کدام واکنش، انتقال الکترون فتوسنتزی همراه با مصرف اکسیژن است؟

1) امرسون

2) بلاکمن

3) مهلر

4) هیل

 

- تست 2 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- کدام یک از عناصر زیر هم نقش ساختاری و هم نقش متابولیسمی دارند؟

1) روی

2) نیکل

3) منگنز

4) کلسیم

 

- پرسش 3 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- کدام گزینه به ترتیب نشانه کمبود منیزیم و پتاسیم در گیاهان است؟

1) کلروز و نکروز

2) کلروز و روزت

3) نکروز و کلروز

4) نکروز و نکروز

 

- آزمون 4 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- تکامل کوتین و تشکیل کوتیکول و تکامل بافت پارانشیم، از نوآوری های مشترک در کدام دسته از گیاهان است؟

1) قارچ ها

2) خشکی زی

3) جلبک ها

4) آبزی

 

- سئوال 5 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- کدام گزینه از ویژگی ها معمول گل های گیاهانی که با زنبور گرده افشانی می شوند، نیست؟

1) رنگ قرمز

2) تقارن دوطرفی

3) خطوط راهنمای شهد

4) تعداد پرچم به نسبت کم

 

- سوال 6 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- کدام یک، معادل سلول های همراه عناصر غربالی است؟

1) سلول پارانشیمی

2) سلول کلانشیمی

3) سلول فیبرآبکش

4) سلول آلبومینوئیدی

 

- تست 7 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- طبق نظریه بوآ، در رأس ریشه ناحیه ای وجود دارد که براساس نظریات قبلی محل استقرار سلول های بنیادی است. این ناحیه چه نامیده می شود؟

1) آرام

2) فعال

3) کورپوس

4) کالیپتروژن

 

- پرسش 8 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- در نخود و نارون، میوه به ترتیب به چه صورت است؟

1) نیام - برگه

2) برگه - نیام

3) نیام – فندقه بال دار

4) فندقه بال دار - نیام

 

- آزمون 9 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- طبق نظریه اشمیت، توده ای از سلول های هم قطر با واکوئل درشت که در جهات مختلف تقسیم می شوند و توسط تونیکا پوشیده شده اند را چه می نامند؟

1) درماتوژن

2) کورپوس

3) پریبلم

4) پله رم

 

- سئوال 10 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- ماکرو اسکلریدها اغلب در کجا یافت می شوند؟

1) ریشه

2) برگ

3) پوسته دانه

4) دستجات آوندی

 

- سوال 11 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- تشکیل کیسه رویانی نشان از پایان کدام فرایند است؟

1) میکروسپوروژنز

2) میکروگامتوژنز

3) مگاسپوروژنز

4) مگاگامتوژنز

 

- تست 12 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- ضمائم جامد ویژه به نام استاتولیت که زمین گرایی مثبت ریشه را موجب می شوند، در سلول های کدام بخش وجود دارد؟

1) آندودرم

2) اپیدرم

3) پوست

4) کلاهک

 

- پرسش 13 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- پوشش گیاهی شاخص مناطق مدیترانه ای کدام است؟

1) استپ معتدله و کوهستانی

2) جنگل سخت برگ همیشه سبز

3) جنگل پهن برگ همیشه سبز

4) جنگل پهن برگ خزان شونده

 

- آزمون 14 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- در روش اندازه گیری سطح یقه پهن برگان علفی (فورب ها) و گندمیان با استفاده از خط کش قطر، اگر قطر گیاه 10 سانتی متر باشد، سطح یقه تقریبا چند سانتی متر است؟

1) 31

2) 63

3) 78

4) 314

 

- سئوال 15 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- کمترین تعداد گونه در فلور ایران به کدام ناحیه تعلق دارد؟

1) هیرکانی

2) مدیترانه ای

3) ایرانو - تورانی

4) نوبو – سندی (سودانی)

 

- سوال 16 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- کدام ناحیه جغرافیایی فاقد نقطه داغ تنوع زیستی است؟

1) گرینلند

2) آمریکای مرکزی

3) حاشیه مدیترانه

4) جنوب شرقی آسیا

 

- تست 17 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- کدام قلمروی فلوریستیکی مساحت کمتری نسبت به دیگر گزینه ها دارد؟

1) آنتارکتیک

2) پالئوتروپیک

3) هولارکتیک

4) کیپ

 

- پرسش 18 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- کدام قلمرو رویشی وسیع ترین پهنه گیاهی جهان به شمار می آید و تقریبا بیش از نیمی از کل خشکی های کره زمین را اشغال می کند؟

1) پالئوتروپیک

2) نئوتروپیک

3) هولانتارکتیک

4) هولارکتیک

 

- آزمون 19 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- کدام یک، از ویژگی های نواحی مدیترانه ای است؟

1) تابستان گرم و مرطوب و زمستان ملایم

2) تابستان خشک و زمستان سرد مرطوب

3) تابستان خشک و زمستان ملایم مرطوب

4) تابستان گرم و خشک و فقدان زمستان

 

- سئوال 20 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

- کدام مورد، جزء جنگل های ایرانو- تورانی محسوب نمی شود؟

1) جنگل ارس

2) جنگل بلوط

3) جنگل راش

4) جنگل بَنه و بادام