نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زمين شناسي نفت 2202 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زمين شناسي نفت 2202

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال زمین شناسی فیزیکی، نمونه سوال زبان تخصصی زمین شناسی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زمين شناسي نفت 2202
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 959KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زمین شناسی نفت، شامل دروس زمین شناسی ایران – زمین شناسی نفت – زمین شناسی نفت پیشرفته – سنگ رسوبی پیشرفته، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زمین شناسی نفت

- ذخایر اقتصادی سلستیت، از کدام سازند گزارش شده است؟

1) قرمزبالایی

2) رازک

3) گچساران

4) شوریجه

 

- تست 2 زمین شناسی نفت

- اولترابازیک های طالش، اسفندقه و سیخوران به کدام زمان نسبت داده شده اند؟

1) پرکامبرین

2) تریاس

3) کرتاسه

4) کربونیفر

 

- پرسش 3 زمین شناسی نفت

- شکست ترموکاتالیک و دکربوکسیلاسیون، در کدام مرحله از تبدیل مواد آلی به نفت و گاز رخ می دهد؟

1) کاتاژنز

2) دیاژنز

3) متاژنز

4) متامورفیسم

 

- آزمون 4 زمین شناسی نفت

- کدام ترکیب موجود در برخی نفت های خام جنوب کشور را می توان وارد زنجیره ارزش افزوده کرد؟

1) دیاموند

2) دیاموندوئید

3) اورانیم

4) نقره

 

- سئوال 5 زمین شناسی نفت

- طبق طبقه بندی پرایس (1966) کدام دسته شکستگی ها مربوط به زمان قبل از چین خوردگی هستند؟

1) مورب

2) مزدوج

3) عمود بر محور چین

4) موازی با محور چین

 

- سوال 6 زمین شناسی نفت

- کدام فرایند می تواند مانع تراکم بیشتر ماسه سنگ ها شود؟

1) فشردگی اولیه

2) سیمانی شدن اولیه

3) فشردگی شیمیایی

4) انحلال

 

- تست 7 زمین شناسی نفت

- همه موارد در تعیین حجم ذخیره یک مخزن نفتی مهم هستند، به جز ............ .

1) آب اشباع شدگی

2) ابعاد مخزن

3) تخلخل

4) عمق

 

- پرسش 8 زمین شناسی نفت

- بیشترین تاثیر رخدادهای زمین ساختی مزوزوئیک، در کدام منطقه دیده می شود؟

1) البرزغربی - آذربایجان

2) زاگرس مرتفع

3) سنندج - سیرجان

4) جنوب مشهد

 

- آزمون 9 زمین شناسی نفت

- ریزش دیواره چاه، بر روی قرائت کدام نمودار، تاثیر کمتری می گذارد؟

1) مقاومت عمیق

2) سونیک

3) چگالی

4) نوترون

 

- سئوال 10 زمین شناسی نفت

- کدام کانی رسی دارای بیشترین مقدار پرتوزایی گاما است؟

1) کلریت

2) کائولینیت

3) ایلیت

4) مونتموریلونیت

 

- سوال 11 زمین شناسی نفت

- کدام مورد از سنگ های زیر، شیب زمین گرمایی بالاتری دارد؟

1) انیدریت

2) شیل

3) نمک

4) ماسه سنگ

 

- تست 12 زمین شناسی نفت

- اگر مقدار قرائت فاکتور فوتوالکتریک برابر 2 باشد، جنس سازند کدام است؟

1) آهک

2) ماسه سنگ

3) دولومیت

4) شیل

 

- پرسش 13 زمین شناسی نفت

- کدام مورد، در خصوص سیال مخازن اشباع درست است؟

1) نفت میعانی

2) فقط ستون گاز

3) نفت بدون کلاهک گازی

4) نفت به همراه کلاهک گازی

 

- آزمون 14 زمین شناسی نفت

- در سامانه تنش فشارشی حفاری، کدام جهت پرمخاطره تر است؟

1) تنش افقی کمینه

2) تنش افقی بیشینه

3) تنش عمودی

4) مایل با شیب 45 درجه

 

- سئوال 15 زمین شناسی نفت

- در نمودارهای گل نگاری، اگر نسبت توازن بیشتر از نسبت تری باشد، نوع هیدروکربن سازند کدام است؟

1) گاز

2) نفت

3) نفت میعانی

4) گاز کاندنسیت

 

- سوال 16 زمین شناسی نفت

- کدام یک از کانی های رسی زیر به شدت تراوایی مخزن را کاهش می دهد؟

1) کائولینیت

2) ایلیت

3) مونتموریلونیت

4) کلریت

 

- تست 17 زمین شناسی نفت

- ضریب انعکاس وترینایت برابر 3 درصد معادل کدام پنجره هیدروکربنی است؟

1) متاژنز

2) دیاژنز

3) کاتاژنز

4) گاز تر

 

- پرسش 18 زمین شناسی نفت

- کدام یک از ترکیبات آهن، در شرایط اکسید و در داخل نهشته های رودخانه ای، همراه با مجموعه سنگ های ماسه سنگی و کنگلومرایی یافت می شود؟

1) گلوکونیت

2) لیمونیت

3) شاموزیت

4) پیریت

 

- آزمون 19 زمین شناسی نفت

- کدام یک از جلبک های آهک ساز، متعلق به دریاچه ها و حوضچه های آب شیرین نواحی خشکی است؟

1) رودوفیتا

2) کرایزوفیتا

3) کاروفیتا

4) سیانوفیتا

 

- سئوال 20 زمین شناسی نفت

- حضور کدام فرایند دیاژنزی در کربنات ها، مشخصا بیانگر یک اقلیم خاص است؟

1) سیمانی شدن جوی

2) میکرایتی شدن میکروبی

3) دولومیتی شدن

4) انحلال جوی تحت کنترل کانی