نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زمين شناسي مهندسي 2205 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زمين شناسي مهندسي 2205

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال زمین شناسی فیزیکی، نمونه سوال زبان تخصصی زمین شناسی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زمين شناسي مهندسي 2205
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.4MB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زمین شناسی مهندسی، شامل دروس زمین شناسی ایران – زمین شناسی مهندسی – زمین شناسی مهندسی پیشرفته – مکانیک خاک و سنگ، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زمین شناسی مهندسی

- تشکیل توالی های الیگومیوسن منطقه زاگرس و باختر ایران مرکزی به عدم عملکرد کدام رخداد نسبت داده شده است؟

1) ساوین

2) استیرین

3) آتیکن

4) پیرنئن

 

- تست 2 زمین شناسی مهندسی

- کدام سازندها پس از رخداد هرسی نین تشکیل شدند؟

1) باقرآباد، قزل قلعه

2) دورود، روته

3) سردر، جمال

4) قزل قلعه، دورود

 

- پرسش 3 زمین شناسی مهندسی

- روند کدام گسل با بقیه متفاوت است؟

1) نایبند

2) سمنان

3) درونه

4) ترود

 

- آزمون 4 زمین شناسی مهندسی

- رخساره های آواری – تبخیری دونین پیشین در کدام منطقه دیده می شوند؟

1) پنجره فرسایشی آق در بند

2) شرق ایران مرکزی

3) زاگرس مرتفع

4) دامنه شمالی البرز مرکزی

 

- سئوال 5 زمین شناسی مهندسی

- کدام محیط های رسوبی کرتاسه پیشین، شباهت بیشتری به هم داشته اند؟

1) ایران مرکزی، کپه داغ

2) البرز مرکزی، زاگرس مرتفع

3) البرز، ایران مرکزی

4) کپه داغ، البرز

 

- سوال 6 زمین شناسی مهندسی

- کدام گسل را می توان به عملکرد رویداد کالدونین نسبت داد؟

1) تبریز

2) هریرود

3) کازرون

4) عطاری

 

- تست 7 زمین شناسی مهندسی

- در کدام منطقه، رویداد فرسایشی مربوط به عملکرد فاز البرزن زودتر خاتمه یافت؟

1) ایران مرکزی

2) البرزجنوبی

3) البرزشمالی

4) زاگرس

 

- پرسش 8 زمین شناسی مهندسی

- همه موارد در خصوص سازند کهریزک درست اند، به جز:؟

1) نوعی کنگلومرای پلی میکتیک است.

2) مرز زیرین آن با سازند هزار دره ناپیوستگی زاویه دار است.

3) از سازند خرمدره جوان تر است.

4) مرز بالایی آن با سازند آبرفتی تهران به صورت ناپیوسته است.

 

- آزمون 9 زمین شناسی مهندسی

- در کدام سازند شواهد مربوط به پیشروی مقطعی و کوتاه مدت دریا روی پهنه های دلتایی – مردابی یا رودخانه ای وجود دارد؟

1) کشف رود

2) نایبند

3) قرمز زیرین

4) آب حاجی

 

- سئوال 10 زمین شناسی مهندسی

- کدام عبارت درست است؟

1) مرزهای زیرین و بالایی طبقات اردویسین ایران غالبا ناپیوسته هستند.

2) سنگ های سیلورین در شرق البرز شمالی و باختر ایران مرکزی وجود دارند.

3) سنگ های کامبرین منطقه زاگرس رخساره کاملا مشابه توالی های هم زمان سایر مناطق ایران دارند.

4) در شمال کرمان و جنوب خاوری زاگرس، کافت های درون قاره ای پرکامبرین پسین – اوایل کامبرین میانی وجود داشتند.

 

- سوال 11 زمین شناسی مهندسی

- از کدام مجموعه سازندها رخساره آهک کالپیونلادار گزارش شده است؟

1) دلیچای، چمن بید

2) لار، نیریز

3) شال، سورمه

4) مزدوران، فهلیان

 

- تست 12 زمین شناسی مهندسی

- به ترتیب کدام سازندها،رخساره مولاس دارند و رخساره غالب کدام سازندها نهشته های پلاژیک است؟

1) شمشک و دورود، گرو و داریان

2) کرمان و هزاردره، آب دراز و گورپی

3) فجن و امیران، ایلام و آب تلخ

4) کشکان و روته، پابده و فهلیان

 

- پرسش 13 زمین شناسی مهندسی

- مقاومت در برابر خردشدن، نفوذپذیری بالا و مقاومت در برابر صیقل یافتن به ترتیب برای کدام بخش راه مهم تر است؟

1) لایه اساس، رویه راه، همه لایه ها

2) رویه راه، همه لایه ها، لایه اساس

3) برای همه لایه ها، لایه اساس، رویه راه

4) زیراساس، لایه اساس، روبه راه

 

- آزمون 14 زمین شناسی مهندسی

- همه پارامترهای مربوط به نمونه گیرها، بردست خوردگی نمونه ای اثر دارند، به جز:

1) نسبت مساحت نمونه گیر

2) صافی جدار نمونه گیر

3) نسبت قطر به تیزی نوک نمونه گیر

4) زاویه تیزی نوک نمونه گیر

 

- سئوال 15 زمین شناسی مهندسی

- کدام عامل ها بر رفتار خزشی سنگ ها موثر هستند؟

1) زمان، قطرنمونه سنگ، درصد رطوبت

2) زمان، درجه حرارت، درصد رطوبت

3) فشارهمه انبه، زمان، درجه حرارت

4) زمان، قطر نمونه سنگ، فشار همه جانبه

 

- سوال 16 زمین شناسی مهندسی

- کدام سیستم رده بندی، شرایط زمین شناسی توده سنگ را بیشتر در نظر می گیرد؟

1) DMR

2) RSR

3) RMR

4) Q

 

- تست 17 زمین شناسی مهندسی

- در مناطق کارستی، مطالعه ژئوفیزیکی با روش لاگ نگاری دمایی وجود خفرات عمقی کارستی را از چه طریق مشخص می کند؟

1) کاهش دما از یک سطح به سطح دیگر

2) دمای بالا در تمام سطوح

3) دمای پایین در تمام سطوح

4) افزایش دما به صورت محلی

 

- پرسش 18 زمین شناسی مهندسی

- همه شرایط می توانند سبب زمین لرزه های ناشی از آب گیری مخزن سد باشند، به جز:

1) حجم آب با عمق بیش از 100 متر

2) دسترسی آب مخزن به منطقه کانونی بالقوه از طریق ترک های سنگی به هم پیوسته

3) شرایط ساختاری بهینه یا وجود رژیم تکتونیکی نرمال

4) وجود توده سنگ های دارای شیب تند در دامنه مخزن سد

 

- آزمون 19 زمین شناسی مهندسی

- مشکلات مهندسی ناشی از خاک های شیلی یا رسی کدام است؟

1) احتمال لغزش

2) فرسایش پذیری

3) قابلیت انحلال

4) مقاومت برشی پایین

 

- سئوال 20 زمین شناسی مهندسی

- پدیده پوسته پوسته شدن، بیشتر در کدام یک از سنگ ها اتفاق می افتد؟

1) سنگ های آذرین درونی و ماسه سنگ های توده ای

2) سنگ های رسوبی

3) سنگ های دگرگونی و آذرین بیرونی

4) شیست ها و سنگ های رسوبی غیرتوده ای