نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي 2203 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي 2203

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال زمین شناسی فیزیکی، نمونه سوال زبان تخصصی زمین شناسی.نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي 2203
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 910KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی، شامل دروس زمین شناسی ایران – سنگ شناسی رسوبی – سنگ رسوبی (کربناته و غیرکربناته) – رسوب شناسی پیشرفته، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- عمل سایش مکانیکی در کاهش اندازه ذرات با کدام فاکتور ارتباط معکوس دارد؟

1) اندازه ذره

2) شیب رودخانه

3) مقاومت مکانیکی ذره

4) مسافت حمل ونقل

 

- تست 2 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- در تشکیل کدام دو جزء، جلبک ها نقش اساسی دارند؟

1) گل آهکی - آنکوئید

2) اوئید - پلوئید

3) گریپستون - آنکوئید

4) پلت - پلوئید

 

- پرسش 3 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- کدام موجود، در تشکیل رسوبات آهکی دریاها نقش موثرتری دارد؟

1) اسفنج

2) پنی سیلوس

3) دیاتومه

4) رادیولر

 

- آزمون 4 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- سیدریت معرف کدام شرایط محیطی است؟

1) دریایی خنثی

2) دریایی به شدت قلیایی

3) غیردریایی اسیدی

4) دریایی کمی قلیایی

 

- سئوال 5 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- مرز کدام واحدهای سنگی در برش چینه شناسی الگو، تدریجی است؟

1) دلیچای - لار

2) نفته - پستلیق

3) نایبند - پروده

4) سروک - ایلام

 

- سوال 6 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- کدام جنبه مورفولوژی ذرات برای تفسیر شرایط محیط رسوبی اهمیت بیشتری دارد؟

1) اندیس کشیدگی

2) کرویت

3) اندیس پهن شدگی

4) گردشدگی

 

- تست 7 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- در کدام محیط رسوبی، تشکیل رسوبات با برگشتگی بافتی محتمل تر است؟

1) درون کانال رودخانه

2) جزایر سدی

3) مخروط افکنه زیردریایی

4) بین کشندی

 

- پرسش 8 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- ذخایر اتقصادی سلستیت، ازکدام سازند گزارش شده است؟

1) قرمزبالایی

2) رازک

3) گچساران

4) شوریجه

 

- آزمون 9 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- کدام مجموعه کانی در سنگ های سیلیسی آواری، بیانگر یک خاستگاه دگرگونی درجه بالا است؟

1) زیرکن، روتیل، تورمالین، اسفن

2) اپیدوت، گارنت، استارولیت، اسفن

3) لوکوکسن، تورمالین، کانی های سنگین

4) موناژیت، تورمالین، زیرکن، مگنتیت، آپاتیت

 

- سئوال 10 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- حضور کدام فرایند دیاژنزی در کربنات ها، مشخصا بیانگر یک اقلیم خاص است؟

1) سیمانی شدن جوی

2) میکرایتی شدن میکروبی

3) دولومیتی شدن

4) انحلال جوی تحت کنترل کانی

 

- سوال 11 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- مهمترین پارامتر تمایزدهنده سه قلمرو دیاژنزی دریایی، جوی و دفتی کدام است؟

1) نوع سیال

2) عمق

3) خصوصیات ترمودینامیکی و فشار

4) زمان تغییرات دیاژنتیکی

 

- تست 12 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- ضخامت قابل توجه نهشته های تبخیری از ویژگی های خاص سنگ های .......... در بلوک ............ است.

1) پرمین - طبس

2) کربونیفر - کلمرد

3) تریاس - لوت

4) ژوراسیک - یزد

 

- پرسش 13 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- اولترا بازیک های طالش، اسفندقه و سیخوران به کدام زمان نسبت داده شده اند؟

1) پرکامبرین

2) تریاس

3) کرتاسه

4) کربونیفر

 

- آزمون 14 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- در طی مراحل اولیه تدفین ماسه سنگ های مناطق گرمسیری و تحت تاثیر سیالات متئوریک و اسید، کدام یک از کانی های رسی، به صورت درجا در داخل حفرات تشکیل می شود؟

1) مونت موریلونیت

2) ایلیت

3) کائولینیت

4) کلریت

 

- سئوال 15 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- منشأ گل آهکی در رسوبات خلیج فارس کدام است؟

1) منشأ مکانیکی

2) ته نشست بیوشیمیایی (باکتری)

3) منشأ ارگانیکی (جلبک)

4) ته نشست شیمیایی

 

- سوال 16 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- کدام یک از جلبک های آهک ساز، متعلق به دریاچه ها و حوضچه های آب شیرین نواحی خشکی است؟

1) رودوفیتا

2) کرایزوفیتا

3) کاروفیتا

4) سیانوفیتا

 

- تست 17 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- ماسرال اصلی تشکیل دهنده شیل های نفتی، کدام است؟

1) ویترینیت

2) فوزونیت

3) اینرتینیت

4) مواد آلی ساپروپلی

 

- پرسش 18 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- در طی دیاژنز و در مواقع تبدیل کانی آراگونیت به کلسیت، کدام عنصر روند افزایشی و کاهشی مشخصی را نشان نمی دهد؟

1) استرانسیم

2) آهن

3) منیزیم

4) منگنز

 

- آزمون 19 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- گسترش کدام کانی رسی در محیط های رسوبی، با شرایط اسیدی محتمل تر است؟

1) کائولینیت

2) ایلیت

3) مونت موریلونیت

4) کلریت

 

- سئوال 20 زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

- مهم ترین پارامتر مؤثر در تعیین بلوغ بافتی یک رسوب کدام است؟

1) گردشدگی

2) کرویت

3) خمیره

4) جورشدگی