نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زبان و جغرافياي سياسي 2103 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زبان و جغرافياي سياسي 2103

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته جغرافیای سیاسی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش جغرافیای سیاسی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم جغرافیایی، علوم سیاسی، روابط بین المل، حقوق امکان شرکت در آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زبان و جغرافياي سياسي 2103
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 614KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات جغرافیای سیاسی، شامل دروس روش تحقیق در جغرافیا - جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) - اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک - نظریه های جغرافیای سیاسی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 جغرافیای سیاسی

- کدام یک از طیف های زیر به طیف «فاصله اجتماعی» معروف است؟

1) گاتمن

2) لیکرت

3) بوگاردوس

4) ترستون

 

- تست 2 جغرافیای سیاسی

- برای سنجش تاثیر متغیرهای سن و سواد بر درآمد افراد، از کدام آزمون آماری استفاده می شود؟

1) خی دو

2) من - ویتنی

3) رگرسیون چندگانه

4) تحلیل عاملی تأییدی

 

- پرسش 3 جغرافیای سیاسی

- در کدام نوع تبیین، پژوهشگر سعی می کند نحوۀ کارکرد جهان اجتماعی را درک کرده و جهان هستی را از نگاه سایر افراد بررسی کند؟

1) علّی

2) تفسیری

3) ساختاری

4) تحلیلی

 

- آزمون 4 جغرافیای سیاسی

- در هند و تانزانیا کدام یک از انواع تمرکز وجود دارد؟

1) ذاتی ساختی

2) اکتسابی فضایی

3)ذاتی فضایی

4) اکتسابی ساختی

 

- سئوال 5 جغرافیای سیاسی

- کدام یک از مناطق، برونگان روسیه است؟

1) کالینینگراد

2) ولادی وستوک

3) اوستیای جنوبی

4) شبه جزیره کریمه

 

- سوال 6 جغرافیای سیاسی

- کتاب «انسان شناسی جغرافیایی» اثر کیست؟

1) تیلور

2) راتزل

3) شلین

4) کانت

 

- تست 7 جغرافیای سیاسی

- کدام مورد، از عوامل موثر در بازیگری و عمل سیاسی و کسب قدرت سیاسی در جامعه به شمار می رود؟

1) قدرت نظامی

2) تحصیلات عالی

3) شخصیت کاریزماتیک

4) پایگاه قومی قبیله ای

 

- پرسش 8 جغرافیای سیاسی

- مفهوم «مکان جغرافیایی» در چارچوب کدام نظریه مورد چالش قرار گرفته است؟

1) ناحیه گرایی

2) جریان های فضایی

3) پدیدارشناسی استعلایی

4) جغرافیای سیاسی پست مدرن

 

- آزمون 9 جغرافیای سیاسی

- در کدام الگو، احساس خودگردانی محلی به تدریج شکل می گیرد و مبنای شکل گیری حکومت محلی، انطباق فضایی تجانس طبیعی و انسانی است؟

1) اکولوژیک

2) ساختاری

3) دموکراتیک

4) فئودالیته

 

- سئوال 10 جغرافیای سیاسی

- در نظریه سیستم های جهانی، کدام عامل در الگوهای ژئوپلیتیکی بیشتر مدنظر تغییرات اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است؟

1) سطح ناحیه ای

2) سطح فروملّی

3) سطح کلان

4) سطح محلی

 

- سوال 11 جغرافیای سیاسی

- کدام فرد، ملت را به مثابه یک جامعه خیالی تلقی می کند که وجود آن با ظهور «سرمایه داری چاپ» روزنامه و رمان در خلال قرن هجدهم امکان پذیر شد؟

1) کارل مارکس

2) آنتونی اسمیت

3) ارنست گِلنر

4) بندیکت اندرسون

 

- تست 12 جغرافیای سیاسی

-در حوزه کاربردی، هدف از تولید معرفت در جغرافیای سیاسی چیست؟

1) جامع نگری مکانی

2) فرایندسازی سیاسی

3) شناخت جغرافیا از طریق سیاست

4) برآوردن نیازهای مادی – معنوی بشریت

 

- پرسش 13 جغرافیای سیاسی

- کهن ترین نگرش معرفت شناسی در جغرافیای سیاسی، کدام مکتب است؟

1) فضایی

2) محیطی

3) ناحیه ای

4) انتقادی علمی

 

- آزمون 14 جغرافیای سیاسی

- کسب و کارهای جدید حکومتی به مثابه تبدیل «حکومت نگهبان شب» برابر با کدام مفهوم تعبیر شده است؟

1) حکومت محافظ

2) دولت بزرگ

3) حکومت تسهیل کننده

4) دولت رفاه گستر - صنفی

 

- سئوال 15 جغرافیای سیاسی

- فردریش هگل، شکل گیری حکومت را در چارچوب کدام مورد می داند؟

1) اخلاق

2) شرایط طبیعی

3) نهاد حکومت

4) نظام قدرت

 

- سوال 16 جغرافیای سیاسی

- پایان حیات «گئوپلتیک» در آلمان، کدام مورد است؟

1) پایان جنگ سرد

2) پایان جنگ جهانی دوم

3) هم زمان با جنگ جهانی اول

4) هم زمان با قدرت گیری نازی ها

 

- تست 17 جغرافیای سیاسی

- مفهوم «منطقه هسته» که ناظر بر ناحیه ای که کشور در درون یا پیرامون آن به وجود می آید، از کیست؟

1) اوتو تایل

2) پیتر تیلور

3) درونت ویتلسی

4) ریچارد هارتشورن

 

- پرسش 18 جغرافیای سیاسی

-«آمریت سیاسی سرزمینی» اشاره به کدام بُعد کشور است؟

1) نظامی

2) سیاسی

3) خصوصی

4) جغرافیایی

 

- آزمون 19 جغرافیای سیاسی

- بخش غربی هلال بی ثباتی ژئواستراتژیک، متعلق به کدام منطقه از جهان است؟

1) آسیای جنوبی

2) خاورمیانه

3) جنوب غرب آسیا

4) باب المندب و دریای سرخ

 

- سئوال 20 جغرافیای سیاسی

- در آستانۀ جنگ جهانی اول، ایالات متحده آمریکا کدام بخش از آسیا را در تصرف خود داشت؟

1) فیلیپین

2) تایوان

3) مالایا

4) ماکائو