نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي 2147 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي 2147

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم تربیتی، روان شناسی، گفتار درمانی، توان بخشی (علوم پزشکی) امکان شرکت در آزمون دکتری رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي 2147
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 675KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، شامل دروس روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی – آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی و آمیخته) – آسیب شناسی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- هدف کدام نوع ارزیابی، به دست آوردن اطلاعات در زمینه های زمان، مکان و علت وقوع رفتارهای مشکل ساز است؟

1) تراکمی

2) تکوینی

3) کارکردی

4) استاندارد

 

- تست 2 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- کدام مورد، نمونه ای از زبان دریافتی است؟

1) نوشتن

2) خواندن

3) اشاره کردن

4) صحبت کردن

 

- پرسش 3 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- کدام عوامل محیطی، می توانند باعث بدشکلی یا نارسایی در تحول جنین شوند؟

1) فنوتیپ ها

2) تراتوژن ها

3) ژنوتیپ ها

4) استراتوژن ها

 

- آزمون 4 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- افرادی که در زیروبمی گفتار دچار مشکل هستند، در شمار کدام طبقه از اختلال های گفتاری قرار می گیرند؟

1) آوایی

2) روانی گفتار

3) تولید صدا

4) نقایص دهان و صورت

 

- سئوال 5 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- کدام مفهوم، به خصوصیتی از صوت اطلاق می شود که به علت اندازه، شکل و بافت اعضا در مجرای صدا ایجاد می شود؟

1) طنین

2) دامنه

3) بسامد

4) ریتم

 

- سوال 6 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- حرکاتی مانند تکان دادن سر و بدن، حرکت دادن دست ها در مقابل چشم در افراد نابینا، چه نامیده می شود؟

1) وسواس

2) نابیناگری

3) تیک حرکتی

4) اختلال عادتی

 

- تست 7 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- داشتن یک توانایی خاص در یک رشته معین، چه نام دارد؟

1) هوش

2) بصیرت

3) خلاقیت

4) استعداد

 

- پرسش 8 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- مهارت های مربوط به توانایی در فهم و بیان اطلاعات از طریق رفتارهای نمادین یا غیرنمادین، در کدام طبقه از مهارت های رفتار سازشی جای می گیرد؟

1) ایمنی

2) شغلی

3) ارتباطی

4) اجتماعی

 

- آزمون 9 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- مؤثرترین روش درمان پرخوری، کدام است ؟

1) دارودرمانی

2) روان پویشی

3) شناخت درمانی

4) شناختی - رفتاری

 

- سئوال 10 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- تجربه اضطراب مداوم در افراد دچار اختلال افسردگی، ناشی از ناهنجاری در کدام قسمت مغز است؟

1) آمیگدال

2) هیپوفیز

3) هیپوکامپ

4) هیپوتالاموس

 

- سوال 11 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- افسردگی توأم با بحث و جدل و ستیزه جویی، بیشتر در کدام دوره سنی دیده می شود؟

1) نوزادی

2) پیش دبستانی

3) دبستانی

4) نوجوانی

 

- تست 12 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- بی اختیاری ادراری اولیه، ناشی از کدام عامل است؟

1) استرس

2) وراثت

3) تضادورزی

4) مکانیزم دفاعی

 

- پرسش 13 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- کدام مورد درباره سندرم دان، درست است؟

1) اختلال در کروموزوم شمار 21

2) اختلال کروموزومی وابسته به جنس

3) سه تایی بودن کروموزوم شماره 5

4) اساسا یک اختلال کروموزومی نیست.

 

- آزمون 14 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- کدام توانایی، هوشی است که در اثر آسیب، کودک را با ناتوانی هوشی مواجه می سازد؟

1) عمومی

2) اختصاصی

3) انتزاعی

4) اجتماعی

 

- سئوال 15 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- در طرح آزمایشی تک آزمودنی، اگر قصد داشته باشیم یک رفتار هدف را در گام های مجزا و به شیوه پله پله اصلاح کنیم، کدام طرح مناسب است؟

1) اثر آزمایشی متناوب

2) بازگشتی

3) چند خط پایه ای

4) ملاک متغیر

 

- سوال 16 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- در طرح گروه های جفت شده، در کدام صورت، توان آماری کاهش می یابد؟

1) اثرات ترتیب و انتقال کنترل نشود.

2) متغیر وابسته، در سطح مقیاس نسبی اندازه گیری شود.

3) متغیر مبنای جفت کردن، با متغیر وابسته همبستگی نداشته باشد.

4) هر عضو از مجموعه جفت شده، به طور تصادفی در گروه ها جایگزین شود.

 

- تست 17 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- در کدام روش کنترل متغیرهای مزاحم، می توان یک متغیر را وارد مطالعه کرد و اثر آن را همراه با متغیر مستقل مورد تحلیل قرار داد؟

1) انتخاب و جایگزین کردن تصادفی

2) لحاظ کردن متغیر به عنوان متغیر همپراش

3) جور کردن آزمودنی ها براساس یک یا چند متغیر

4) حذف یا ثابت نگه داشتن متغیرهای ناخواسته

 

- پرسش 18 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- منظور از تناظر صوری بین فرضیه ها یا سوال ها با هدف های پژوهش، کدام است؟

1) تعداد هدف ها با سوال ها برابر و با فرضیه ها نابرابر است.

2) تعداد هدف ها با فرضیه ها برابر و با سوال ها نابرابر است.

3) برای تحقق هر هدف، تدوین چند فرضیه یا چند سوال ضرورت دارد.

4) برای آزمودن هر فرضیه یا پاسخ به هر سوال لازم است چند هدف تنظیم شود.

 

- آزمون 19 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- برای بررسی مفروضه استقلال مشاهدات در بافت رگرسیون، کدام شاخص مناسب است؟

1) دوربین واتسون

2) فاصله ماهالانوبیس

3) D کوک

4) لوین

 

- سئوال 20 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- وقتی از محمود که دچار اختلال طیف اتیسم (ASD) است پرسیده می شود «اسم تو چیست؟» و او پاسخ می دهد: «اسم تو محمود است؟» به کدام علامت اشاره دارد؟

1) پژواک گویی

2) تکرار طوطی وار

3) گفتار بدون وقفه

4) معکوس سازی ضمیر