نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 حقوق خصوصي 2157 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 حقوق خصوصي 2157

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته حقوق خصوصی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش حقوق خصوصی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 حقوق خصوصي 2157
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.56MB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات حقوق خصوصی، شامل دروس متون فقه (معاملات) – حقوق مدنی – حقوق تجارت، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 حقوق خصوصی

- در خصوص درج شرط برای پرداخت در متن چک صادره، بر مبنای حقوق موضوعه ایران، کدام مورد درست است؟

1) برخلاف وصف تجریدی سند تجاری است.

2) موجب زوال وصف سند تجاری بودن چک است.

3) هیچ گونه تاثیری در حقوق دارنده ندارد.

4) برخلاف وصف تنجیزی سند تجاری است.

 

- تست 2 حقوق خصوصی

- در خصوص مدیران شرکت مختلط غیرسهامی، کدام مورد درست است؟

1) از میان شرکای ضامن انتخاب می شوند.

2) صرفا توسط شرکای ضامن، از میان شرکای شرکت انتخاب می شوند.

3) صرفا توسط شرکای ضامن، از میان خود آن ها یا از خارج انتخاب می شوند.

4) توسط همه شرکا، از میان شرکای ضامن یا از خارج انتخاب می شوند.

 

- پرسش 3 حقوق خصوصی

- در قراردادهای ضمانت تضامنی، نوع مسئولیت تضامنی ضامن در برابر مضمون عنه، کدام است؟

1) عرضی است که طرفین می توانند برخلاف آن تراضی کنند.

2) طولی است که طرفین می توانند برخلاف آن تراضی کنند.

3) عرضی است که طرفین نمی توانند برخلاف آن تراضی کنند.

4) طولی است که طرفین نمی توانند برخلاف آن تراضی کنند.

 

- آزمون 4 حقوق خصوصی

- دعوی بطلان تصمیمی که خلاف مقررات، توسط هیئت مدیره شرکت سهامی اتخاذ شده، به ترتیب، توسط چه اشخاصی و علیه چه اشخاصی اقامه می شود؟

1) حداقل یک پنجم سهامداران شرکت – مدیران شرکت

2) حداقل یک پنجم سهامداران شرکت - شرکت

3) هرذی نفع – مدیران شرکت

4) هر ذی نفع - شرکت

 

- سئوال 5 حقوق خصوصی

- در صورتی که برات گیر بدهی قبلی نداشته اما برات صادره توسط برات کش را قبول و در سررسید پرداخت کند، آثار حقوقی این برات، بیشترین شباهت را به کدام یک از اعمال حقوقی دارد؟

1) پرداخت دین دیگری توسط ثالث

2) تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد

3) حواله بر برئ

4) وکالت در پرداخت

 

- سوال 6 حقوق خصوصی

- براساس ماده 426 قانون تجارت، اگر در محکمه ثابت شود که معامله (قبل از توقف تاجر) مسبوق به تبانی بوده است، آن معامله خودبه خود باطل است. در این معمامله، کدام مورد ممکن است وجود نداشته باشد؟

1) توافق پنهانی

2) فقدان قصد انشاء

3) قصد انتفاع نامشروع

4) اضرار به طلبکاران

 

- تست 7 حقوق خصوصی

- تاجر ورشکسته، پس ازصدور حکم ورشکستگی، از کدام تصرفات حقوقی، ممنوع است؟

1) قبول صلح بلاعوض

2) اجیر شدن برای دیگری

3) در قرارداد ضمانت تضامنی، مضمون له واقع شود.

4) در عقد ضمان (به صورت نقل ذمّه به ذمّه)، مضمون له واقع شود.

 

- پرسش 8 حقوق خصوصی

- پس از رسیدن محموله به مقصد، در صورتی که مرسل الیه مال التجاره را قبول نکند، کدام مورد، از وظایف متصدی حمل و نقل نیست؟

1) اطلاع دادن قضیه به ارسال کننده

2) عودت محموله برای ارسال کننده

3) نگهداری مال التجاره نزد خود یا ثالث

4) فروش مال التجاره در صورتی که در معرض فساد باشد.

 

- آزمون 9 حقوق خصوصی

- کدام مورد در باب وصیت، درست است؟

1) مطابق قانون مدنی، اختیار موصی له در قبول وصیت تملیکی به وارثان منتقل می شود.

2) وصیت برغیرمحصور و وقف یک مال برای فقرا به موجب وصعیت موصی، نیاز به قبول ندارند.

3) وصیت مسلم در خصوص ثلث ترکه به نفع غیرمسلم ایرانی، صحیح است.

4) نفوذ اقرار مندرج در وصیت نامه، معلّق به فوت شخص است.

 

- سئوال 10 حقوق خصوصی

- اگر مادر، بخشی از مال خود را برای فرزند صغیرش وصیت کند و برای اداره آن تعیین وصی کند، در صورت فوت مادر، وصیت مزبور و تصرف در موصی به، چه حکمی دارد؟

1) صحیح است، اما تصرف در مال، مشترکا بر عهده وصی منصوب و ولیّ طفل است.

2) باطل است و مال مزبور، میان ورثه به نسبت سهم الارث آن ها تقسیم می شود.

3) وصیت به مال صحیح است، اما وصی منصوب، اختیار تصرف در آن مال را ندارد.

4)نافذ نیست، مگر اینکه ولیّ طفل، وصایت آن شخص را تنفیذ کند.

 

- سوال 11 حقوق خصوصی

- آیا در طلاق خلع، قبل از رجوع زن به عوض، شوهر می تواند در مدت عدّه با خواهر زن خود ازدواج کند و در این صورت، مطلقه می تواند به عوض رجوع کند؟

1) بلی و زن نمی تواند رجوع به عوض کند.

2) خیر، اما زن می تواند رجوع به عوض کند.

3) بلی و زن می تواند رجوع به عوض کند و شوهر در رجوع به همسر سابق خود و ادامه زوجیت با خواهر زن، مخیّر است.

4) بلی و زن می تواند رجوع به عوض کند، ولی شوهر با وجود زوجیت خواهرزن، حق رجوع به همسر سابق را ندارد.

 

- تست 12 حقوق خصوصی

- اگر مردی بعد از وقوع نزدیکی، همسر خود را طلاق رجعی دهد و سپس در زمان عدّه به او رجوع کند و پیش از نزدیکی او را طلاق دهد، حکم مسئله کدام است؟

1) طلاق دوم، رجعی است و زن باید از تاریخ طلاق دوم، دوباره عدّه نگه دارد.

2) طلاق دوم، بائن است و زن باید عدّه طلاق اول را تمام کند.

3) طلاق دوم، رجعی است و زن باید عدّه طلاق اول را تمام کند.

4) طلاق دوم، بائن است و زن عدّه ندارد.

 

- پرسش 13 حقوق خصوصی

- باتوجه به مبنای مسئولیت مدنی پزشک در حقوق کنونی، بار اثبات برعهدۀ چه کسی است؟

1) اگر برائت از ضمان اخذ شده باشد، بار اثبات تقصیر برعهده زیان دیده است، در غیر این صورت، بار اثبات عدم تقصیر، برعهده پزشک است.

2) اگر برائت از ضمان اخذ شده باشد، بار اثبات عدم تقصیر برعهده پزشک است، در غیر این صورت، بار اثبات تقصیر، برعهده زیان دیده است.

3) درهرصورت، بار اثبات تقصیر پزشک برعهده زیان دیده است.

4) درهر صورت، بار اثبات عدم تقصیر برعهده پزشک است.

 

- آزمون 14 حقوق خصوصی

- آیا زیان دیده می تواند علاوه بر مبلغی که از شرکت بیمه دریافت می کند، به واردکننده زیان نیز مراجعه کرده و از او خسارت بگیرد؟

1) می تواند، اعم از اینکه مبلغی که بیمه گر پرداخت می کند، ماهیتا جبران خسارت باشد یا نباشد.

2) نمی تواند، اعم از اینکه مبلغی که بیمه گر پرداخت می کند، ماهیتا جبران خسارت باشد یا نباشد.

3) می تواند، اگر مبلغی که بیمه گر پرداخت می کند، ماهیتا جبران خسارت باشد.

4)می تواند، اگر مبلغی که بیمه گر پرداخت می کند، ماهیتا جبران خسارت نباشد.

 

- سئوال 15 حقوق خصوصی

- براساس مبانی حقوق اسلامی، برحسب اینکه شخص مفلّس و ورشکسته، ضامن دین دیگری یا مضمون له واقع شود، عقد ضمان (نقل ذمّه به ذّمِّه)، به ترتیب، چه حکمی دارد؟

1) نافذ است – نافذ است

2) غیرنافذ است – نافذ است

3) نافذ است – غیرنافذ است

4) غیرنافذ است – غیر نافذ است

 

- سوال 16 حقوق خصوصی

- در مقایسه میان «برگ وثیقه» صادر شده توسط انبار عمومی و سفته، کدام مورد نادرست است؟

1) در هر دو سند، تمامی ظهرنویسان در برابر دارنده، مسئولیت تضامنی دارند.

2) هر دو سند، متضمن تعهد صادرکننده به پرداخت مبلغی معین در سررسید به دارنده است.

3) برگ وثیقه می تواند متضمن تضمینات مالی باشد، اما سفته صرفا دربردارنده تضمینات شخصی است.

4) هر دو سند، قابل ظهرنویسی هستند و متضمن تعهد انتقال دهنده، به پرداخت مبلغ معینی به دارنده می باشند.

 

- تست 17 حقوق خصوصی

- در صورتی که بازرس شرکت سهامی، از دادن گزارش به مجمع عمومی امتناع ورزد، حکم قضیه کدام است؟

1) مجمع عمومی می تواند او را عزل کند و در همان جلسه، مطابق نظر بازرس جدید، تصمیمات خود را اتخاذ کند.

2) هیئت مدیره می تواند الزام او را به ارائه گزارش و انجام وظایف، از دادگاه بخواهد.

3) دادگاه به تقاضای هر ذی نفع، شخصی را به عنوان بازرس تعیین خواهد کرد.

4)مجمع عمومی می تواند بدون استماع گزارش بازرس، تصمیم گیری کند.

 

- پرسش 18 حقوق خصوصی

- در صورتی که صادرکننده سند تجاری ثابت کند که مبلغ مندرج در سند دستکاری شده و مبلغ آن هنگام صدور کمتر بوده است، این امر چه تاثیری بر وضعیت سند تجاری دارد؟

1) توسط همه امضا کنندگان در برابر دارنده فعلی سند تجاری، قابل استناد است.

2) تاثیری در میزان مسئولیت اشخاصی که سند تجاری با مبلغ فعلی امضا کرده اند، نخواهد داشت.

3)فقط در برابر شخصی که با وی رابطه معاملاتی مستقیم داشته، قابل استناد است و در برابر انتقال گیرنده ناآگاه، قابل استناد نیست.

4)فقط تعهد صادرکننده را به میزان مبلغ اولیه کاهش می دهد، اما تعهد و مسئولیت امضاکنندگان دیگر، به میزان مبلغ مندرج در سند است.

 

- آزمون 19 حقوق خصوصی

- در فرض اثبات مجعول بودن امضای صادرکننده چک، باتوجه به رویکرد دو نظام رومی ژرمن و کامن لایی به این قضیه، کدام مورد درست است؟

1) در نظام های رومی ژرمن، چنین سندی صادر نشده است اما در نظام های کامن لایی، اعتبار سند به قوت خود باقی است.

2) در نظام های کامن لایی، سایر امضاکنندگان بر مبنای نقض تعهد ضمنی خود در برابر دارنده، مسئول هستند.

3) در نظام های رومی ژرمن، مسئولیت سایر امضاکنندگان بر مبنای تضمین اصالت سند توسط آن ها، باقی است.

4) در نظام های کامن لایی، مسئولیت سایر امضاکنندگان بر مبنای تعهد براتی آن ها باقی است.

 

- سئوال 20 حقوق خصوصی

- کدام مورد در خصوص وضع حقوقی شرط داوری اختلافات ناشی از سند تجاری، درست است؟

1) در هر حال، باطل است.

2) اگر در متن سند تجاری تصریح شده باشد، صحیح والاّ باطل است.

3) در هر حال، صحیح است و در خصوص طرف های شرط، دارای اعتبار می باشد.

4) اگر در متن سند تصریح شده باشد، نسبت به همۀ امضاکنندگان قبل و بعد از آن صحیح است، وگرنه فقط در برابر طرف شرط، صحیح می باشد.