نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 تاريخ تاريخ ايران قبل از اسلام 2123 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 تاريخ تاريخ ايران قبل از اسلام 2123

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش تاریخ ایران قبل از اسلدکتری تاریخ ایران قبل از اسلامام می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های تاریخ، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تشیع، ایران شناسی، تاریخ ملل و تمدن اسلامی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته تاریخ ایران قبل از اسلام را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 تاريخ تاريخ ايران قبل از اسلام 2123
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 651KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام، شامل دروس تاریخ ایران از آغاز تا هخامنشی – تاریخ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانی – منبع شناسی و روش تحقیق در تاریخ ایران باستان، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- موضوع رساله درباره آمدن شاه بهرام ورجاوند چیست؟

1) آفرینش جهان

2) شرحی بر دعای اهونور

3) حمله عرب ها به ایران

4) گناهان مرگ ارزان

 

- تست 2 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- در کدام متن پهلوی، آگاهی هایی درباره وضعیت بردگان در شاهنشاهی ساسانی آمده است؟

1) بندهش

2) دینکرد ششم

3) زند بهمن یسن

4) ماتیکان هزار داتستان

 

- پرسش 3 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- کتاب «کرونیکون پاسکاله»، منبع تاریخی مهمی برای روزگار کدام شاهنشاه ساسانی است؟

1) خسرو پرویز

2) خسرو انوشیروان

3) قباد یکم

4) یزدگرد سوم

 

- آزمون 4 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- به عقیده «ولادیمیر لوکونین»، بنای معروف به کعبه زردشت در فارس را می توان به اوایل کدام دوره نسبت داد؟

1) اشکانی

2) ساسانی

3) ماد

4) هخامنشی

 

- سئوال 5 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- مفصل ترین شرح زندگانی زردشت، در کدام کتاب «دینکرد» آمده است؟

1) پنجم

2) ششم

3) هفتم

4) هشتم

 

- سوال 6 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- باتوجه به محتوای کتاب «طبایع و آداب ملل» نوشته ولتر، او را می توان پیشگام کدام رویکرد در تاریخ نگاری به شمار آورد؟

1) تاریخ انتقادی

2) تاریخ ملی

3) تاریخ فکری

4) تاریخ مردمی

 

- تست 7 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- روش مفاهمه جهت شناخت معنای پدیده های تاریخ، توسط کدام متفکر مطرح شد؟

1) رابین کالینگوود

2) ویلهلم دیلتای

3) میشل فوکو

4) ماکس وبر

 

- پرسش 8 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- در کدام تبیین تاریخی، خواسته ها و اعتقادات کارگزاران تاریخ، عامل اصلی کنش ها و اعمال آنها دانسته می شود؟

1) علمی

2) عقلانی

3) روایی

4) قانونمند

 

- آزمون 9 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- در رویکرد میان رشته ای و تعامل با علوم مختلف، کدام ویژگی، دانش تاریخ را در مواجهه با علوم دیگر، به مقام سیادت و برتری رسانده است؟

1) انسانی نگریستن

2) تبیین عقلانی

3) داده بنیاد بودن

4) کلیت گرایی

 

- سئوال 10 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- کدام مورد، از روش های تحقیق کیفی محسوب می شود؟

1) تحلیل محتوا

2) متن شناسی

3) بسامد سنجی

4) سنخ شناسی

 

- سوال 11 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- به عقیده «هرولد بیلی»، کردیر در کتیبه کعبه زردشت، مسیحیان را به چه نامی خوانده است؟

1) برمن

2) مکتکی

3) نصورای

4) کریستیان

 

- تست 12 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- پس از تشکیل مجمع دینی مسیحیان ایران در 410 م. جاثلیق کل ایران، اسقف کدام منطقه را «پیشکار مذهبی» خود خواند؟

1) بیث لاپط

2) پرات میشان

3) کشکر

4) نصیبین

 

- پرسش 13 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- به عقیده ایگور دیاکونف، اصطلاح «حبشیان آسیایی» در تواریخ هرودتف به مردم کدام ناحیه جغرافیایی اشاره دارد؟

1) خوارزم

2) مکران

3) سیستان

4) کاسپی

 

- آزمون 14 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

-  در اساطیر ایران باستان، کدام یک از امشاسپندان، در این جهان موکل و پشتیبان حیوانات سودمند است؟

1) اردیبهشت

2) خرداد

3) شهریور

4) بهمن

 

- سئوال 15 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- از زمان کدام شاه آشوری، سیاست آشور نسبت به سرزمین های فتح شده از کشتار و غارت، به تحمیل مالیات و کوچ اجباری تغییر یافت؟

1) سارگن دوم

2) تیگلت پیلسر سوم

3) شمشی ادد پنجم

4) شلمانزر سوم

 

- سوال 16 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- کدام پزوهشگر غربی، زبان ایلامی/ عیلامی را با وجود مشابهت هایی با زبان دراویدی، جزو «خانواده زبان های قفقازی» خوانده است؟

1) پی یر آمیه

2) جرج کمرون

3) رنه لابا

4) ریچارد هلک

 

- تست 17 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

-رومن گیرشمن، بزرگ ترین دروازه دیوار داخلی زیگورات چغازنبیل را چه نامیده است؟

1) داروازه شاه

2) دروازه گاری

3) کوکونوم

4) هولی

 

- پرسش 18 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- پژوهشگر فرانسوی، «استو» با بررسی آجرهای کتیبه دار، مل امروزی «ده نو» را با کدام شهر ایلامی / عیلامی تطبیق داد؟

1) ایدیده

2) اون

3) کورانگون

4) هوپشن

 

- آزمون 19 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- کدام خدای ایلامی / عیلامی، القاب «همسر بزرگ» و «خدای آسمان ها» را داشت؟

1) ایشنیکرب

2) پرتی

3) نهونت

4) هومبن

 

- سئوال 20 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

- به عقیده رومن گیرشمن، در آغاز هزارۀ اول ق.م، در آسیای غربی، استعمال کدام فلز روزافزون شد؟

1) آهن

2) نقره

3) قلع

4) مس