نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 تاريخ تاريخ ايران بعد از اسلام 2122 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 تاريخ تاريخ ايران بعد از اسلام 2122

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام (تاریخ انقلاب اسلامی - ایران شناسی تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های تاریخ، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تشیع، ایران شناسی، تاریخ ملل و تمدن اسلامی، تاریخ علم، فلسفه علم، الهیات و معارف اسلامی، سطح سه حوزه امکان شرکت در آزمون دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسلام (تاریخ انقلاب اسلامی - ایران شناسی - تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی) را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 تاريخ تاريخ ايران بعد از اسلام 2122
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 836KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام، شامل دروس تاریخ ایران از آغاز ورود اسلام تا ابتدای قاجار- تاریخ ایران از قاجار تا انقلاب اسلامی – مباحث نظری و روش تحقیق و منبع شناسی تاریخ ایران، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- توصیف وتحلیل ترکیبی اسناد – متن در حوزه تاریخ نگاری مسلمانان مربوط به کدام تاریخ پژوه غربی است؟

1) ایگناز گلدزیهر

2) پاتریشیا کرون

3) ژوزف شاخت

4) هارولد موتسکی

 

- تست 2 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- کدام مورخ قرون نخستین اسلامی، کهن ترین گزارش ها از ترجمه و تحریر خدای نامه های ایران باستان را در اثر خویش آورده است؟

1) ابوعلی مسکویه

2) ابوعلی بلعمی

3) حمزه اصفهانی

4) محمد بن جریر طبری

 

- پرسش 3 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- کدام نظریه پرداز، مهم ترین وظیفه مورخ را احراز امور واقع درباره گذشته انسانی نمی داند؟

1) باربارا تاکمن

2) بارینگتن مور

3) چارلز تیلر

4) لئوپلدفن رانکه

 

- آزمون 4 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- کدام مورد، ناظر به نظریات و دیدگاه های میشل فوکو درتاریخ نیست؟

1) تبارشناسی

2) دیرینه شناسی

3) نظریه گسست در تاریخ

4) نظریه استمرار در تاریخ

 

- سئوال 5 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- به نظر صاحب نظران، موضوع مورد مطالعه در بینامتنیت به کدام نظریه یا روش نزدیک است؟

1) پدیدارشناسی

2) تحلیل محتوا

3) مقایسه ای

4) نقد منابع

 

- سوال 6 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- قرارداد نفتی ایران با گروه فرانسوی اراپ، از نظر حقوقی چه نوع قراردادی بود؟

1) امتیازی

2)امتیازی – مشارکتی

3) خرید خدمت

4) مشارکتی

 

- تست 7 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- افشین متین دربارۀ تعامل ایران با جهان در دورۀ معاصر، کدام ایده را مطرح کرده است؟

1) ایران و تنهایی هایش

2) مدرنیته ایرانی

3) هم شرقی، هم غربی

4) هنر زیستن در جهان مدرن

 

- پرسش 8 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- ایده «انگل بارگی شهرهای ایران» از کیست؟

1) احمد سیف

2) احمد اشرف

3) کاظم علمداری

4) محمدرضا سوداگر

 

- آزمون 9 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- ویلیام سولیوان، عبارت «فکر کردن دربارۀ آنچه فکر نکردنی است» را دربارۀ کدام واقعیت سیاسی ایران بیان کرده است؟

1) سقوط شاه

2) تسخیر سفارت آمریکا

3) ترور آیت الله خمینی

4) انجام کودتای نظامی در ایران

 

- سئوال 10 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- شرح سفارت هیئت سر دادمور کاتن فرستادۀ پادشاه انگلستان به دربار شاه عباس اول، در کدام سفرنامه آمده است؟

1) ادواردز

2) اسکاتر گود

3) کوریات

4) هربرت

 

- سوال 11 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- در کدام مکتب، رسیدن به «کنه امر واقع» در مطالعات تاریخی غیرممکن و ممتنع است؟

1) پوزیتیویسم

2) رمانتیسم

3) فرانکفورت

4) وین

 

- تست 12 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- «حساسیت نظری» از مفاهیم کلیدی کدام یک از روش های پژوهش است؟

1) تحلیل محتوی

2) تحلیل گفتمان

3) نظریه مبنایی

4) هرمنوتیک

 

- پرسش 13 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- کدام مورخ دوره قاجاریه، برای نگارش آثار خود از پرسشنامه و اعلان عمومی در روزنامه ها، برای دریافت داده و اطلاعات استفاده کرده است؟

1) رضاقلی خان هدایت

2) محمد هاشم آصف الحکما

3) عبدالرزاق دنبلی

4) محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

 

- آزمون 14 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- در نظر کدام دانشمند، تاریخ در معنای شناخت و معرفت به کار رفته است؟

1) ارسطو

2) افلاطون

3) سقراط

4) شوپنهاور

 

- سئوال 15 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- در کدام مغالطه، صفت مجموعه کلی به اجزا هم صادق دانسته و نسبت داده می شود؟

1) ترکیب

2) تقسیم

3) کنه و وجه

4) نکته انحرافی

 

- سوال 16 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- موضوع کتاب «کنز الاکتساب» چیست؟

1) جمع و خرج

2) خط سیاق

3) فنون انشا

4) فنون مهرنویسی و مهرسازی

 

- تست 17 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- کتاب های «تشکل جان تاریخی در علوم انسانی» و «دانش هرمنوتیک مطالعه تاریخ» به ترتیب از کدام مورخان است؟

1) دیلتای - دیلتای

2) کروچه - کروچه

3) کار – شلایر ماخر

4) کالینگود – شلایر ماخر

 

- پرسش 18 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- اعلام رسمی و آشکار «حرام بودن مشروطه» توسط محمدعلی شاه در کدام متن زیر منعکس شده است؟

1) لوایج

2) بیانیۀ باغ شاه

3) رساله حرمت مشروطه

4) بیانیۀ لیاخوف – محمدعلی شاه

 

- آزمون 19 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- کدام رویداد، روابط محمدعلی شاه و مشروطه خواهان را به نقطه غیرقابل بازگشت رساند؟

1) بمب انداختن به کالسه شاه

2) توهین روزنامه ها به مادر شاه

3) شکست تلاش های میانجیگران

4) کاهش اختیارات شاه و کاهش درآمدهای او

 

- سئوال 20 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

- «سال دمپختک» مربوط به کدام رویداد است؟

1) قحطی 1288 ق

2) قحطی 1296 ش

3) بحران نان در 1304 ش

4) کمبود ارزاق عمومی در 1321 ش