نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 بيوفيزيک 2230 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 بيوفيزيک 2230

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال زیست شناسی عمومی، نمونه سوال علوم سلولی و مولکولی، نمونه سوال بیوشیمی بیوفیزیک. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

سوالات دکتري 1401 بيوفيزيک 2230
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.04MB / PDF
قیمت : رایگان
انتقال به صفحه دانلود

سایر سوالات مرتبط