نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 بهداشت و بيماري هاي آبزيان 2710 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 بهداشت و بيماري هاي آبزيان 2710

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال بیوشیمی (2،1)، نمونه سوال فیزیولوژی (2،1)، نمونه سوال آسیب شناسی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 بهداشت و بيماري هاي آبزيان 2710
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 667KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات بهداشت و بیماری های آبزیان، شامل دروس بیماری های ماهی – ماهی شناسی عمومی – تکثیر و پرورش ماهی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 بهداشت و بیماری های آبزیان

- جهت تولید ماهیان عقیم به روش تریپلوییدی در کدام مرحله تغییرات کروموزومی شوک وارد می شود؟

1) انتهای میتوز

2) ابتدای میتوز

3) قبل از میوز II

4) قبل از میوز I

 

- تست 2 بهداشت و بیماری های آبزیان

- علت چسبندگی تخم ماهی کپور معمولی پس از تماس با آب چیست؟

1) فعال شدن لایه فولیکولی

2) آب دار شدن فضای پری وتیلنی

3) خارج شدن قسمتی از زرده تخمک

4) فعال شدن لایه گلیکوپروتئینی روی تخمک

 

- پرسش 3 بهداشت و بیماری های آبزیان

- در احداث استخرهای پرورش ماهی، جهت جریان باد را چگونه در نظر می گیرند؟

1) عمود بر محور طول استخر

2) از سمت خروجی به سمت ورودی

3) با زاویه 60 درجه نسبت به محور طول استخر

4) از سمت ورودی به سمت خروجی با 45 درجه اختلاف در امتداد طول استخر

 

- آزمون 4 بهداشت و بیماری های آبزیان

- شیب کف استخرهای خاکی از ورودی به خروجی چند در هزار است؟

1) هفت

2) پنج

3) سه

4) یک

 

- سئوال 5 بهداشت و بیماری های آبزیان

- کدام یک از روش های کنترل جنسیت در ماهیان به روش عقیم سازی نیست؟

1) دیپلوییدی

2) تریپلوییدی

3) هورمونی

4) تابش

 

- سوال 6 بهداشت و بیماری های آبزیان

- برای پیش رس کردن ماهیان مولد قزل آلا از کدام روش بیشتر استفاده می شود؟

1) حضور جنس مخالف

2) کاهش جریان آب

3) افزایش اکسیژن محلول

4) افزایش درجه حرارت آب

 

- تست 7 بهداشت و بیماری های آبزیان

- سرعت رشد کدام گونه در سیستم های پرورش از بقیه بیشتر است؟

1) قزل آلای رنگین کمان

2) کپورعلف خوار

3) کپور معمولی

4) فیل ماهی

 

- پرسش 8 بهداشت و بیماری های آبزیان

- کدام یک از ترکیبات در عضلات تیره بیشتر است؟

1) تراکم فیبرهای عضلانی

2) میزان گلیکوژن

3) توده عضلانی

4) میزان میوگلوبین

 

- آزمون 9 بهداشت و بیماری های آبزیان

- هدف از شوک دادن به تخم های چشم زده کدام است؟

1) حذف تخم های مرده

2) تأخیر در خروج لاروها

3) خروج زود هنگام لاروها

4) افزایش میزان بقای لاروهای تولیدی

 

- سئوال 10 بهداشت و بیماری های آبزیان

- حوضچه های کورینسکی در چه موردی استفاده می شود؟

1) برای القای تکثیر ماهی کفال

2) برای آماده سازی تکثیر کپور وحشی

3) برای القای تکثیر کپور ماهیان چینی

4) نگهداری مولدین ماهیان خاویاری برای آماده سازی القای تکثیر

 

- سوال 11 بهداشت و بیماری های آبزیان

- هورمون پرولاکتین در ماهیان دریایی موجب کدام پدیده می شود؟

1) جذب سدیم

2) جذب فعال نمک

3) جلوگیری از ترشح کلر

4) افزایش تراوایی غشاء

 

- تست 12 بهداشت و بیماری های آبزیان

- کدام غده در ماهیان استخوانی عالی زیرمری و اطراف پریکارد قرار دارد؟

1) التیموبرانشیال

2) اینتررنال

3) تیروئید

4) تیموس

 

- پرسش 13 بهداشت و بیماری های آبزیان

- اندام تناسلی جنس نر درماهی گوپی چه نام دارد؟

1) میکسوپتریگوم

2) پتروگوپودیوم

3) گونوپودیوم

4) کلاسپر

 

- آزمون 14 بهداشت و بیماری های آبزیان

- اکسیژن خون ماهی در کدام بخش بیشتر است؟

1) بطن قلب

2) آئورت پشتی

3) آئورت شکمی

4) ورید ساقه دمی

 

- سئوال 15 بهداشت و بیماری های آبزیان

- دندان های شاخی در کدام ماهی مشاهده می شود؟

1) لامپری

2) کوسه

3) سپر ماهی

4) ماهی خاویاری

 

- سوال 16 بهداشت و بیماری های آبزیان

- نقش آبشش کاذب در ماهی چیست؟

1) تنظیم املاح خون

2) تنظیم هورمون های جنسی

3) کمک به فعالیت دفعی آبشش

4) تنظیم اکسیژن دهی شبکیه چشم

 

- تست 17 بهداشت و بیماری های آبزیان

- میزان اوره خون در کدام ماهیان به طور طبیعی از بقیه بالاتر است؟

1) ماهیان خاویاری

2) کوسه ماهیان

3) سوف ماهیان

4) لامپری ها

 

- پرسش 18 بهداشت و بیماری های آبزیان

- میزبان واسط بوتریوسفالوس کدام است؟

1) حلزون

2) سیکلوپس

3) الیگوکت

4) گاماروس

 

- آزمون 19 بهداشت و بیماری های آبزیان

- کدام انگل در کیسه شنا یافت می شود؟

1) کاپیلاریا

2) آنگوییلیکولا

3) سراتومیکسا

4) کامالانوس

 

- سئوال 20 بهداشت و بیماری های آبزیان

- برای درمان بوتریوسفالوس کدام دارو مؤثر است؟

1) فرمالین

2) درونسیت

3) مترونیدازول

4) تتراسایکلین