نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 باکتري شناسي 2715 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 باکتري شناسي 2715

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال بیوشیمی (2،1)، نمونه سوال فیزیولوژی (2،1)، نمونه سوال آسیب شناسی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 باکتري شناسي 2715
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 667KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات باکتری شناسی، شامل دروس باکتری شناسی عمومی – باکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها – قارچ شناسی و بیماری ها – ایمنی شناسی و سرم شناسی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 باکتری شناسی

- مکانیسم رخداد بیماری پرکاری تیروئیدی گراویس کدام است؟

1) اتصال آنتی بادی به هورمون تحریک کننده تیروئید

2) اتصال آنتی بادی به گیرنده هورمون تیروئیدی

3) ترشح زیاد هورمون تحریک کنندۀ تیروئید

4) بیان زیاد گیرنده تحریک کننده تیروئید

 

- تست 2 باکتری شناسی

- جذب آنتی ژن های میزبان بر روی سطح انگل سبب کدام مورد می شود؟

1) فرار از پاسخ ایمنی

2) بیماری های خود ایمن

3) ایجاد تحمل نسبت به انگل

4) سرکوب عمومی سیستم ایمنی

 

- پرسش 3 باکتری شناسی

- کدام مورد سبب واکنش کاذب در آزمون آگلوتیناسیون می شود؟

1) pHقلیایی

2) فزونی میزان آنتی بادی

3) فزونی میزان کمپلمان سرم

4) فزونی میل ترکیبی آنتی بادی

 

- آزمون 4 باکتری شناسی

- گلومرولونفریت با واسطه مجتمع ایمن در کدام گروه ازدیاد حساسیت قرار دارد؟

1) تیپ 1 غیرآتوپیک

2) تیپ 3 غیرآتوپیک

3) تیپ 1ایدیوپاتیک

4) تیپ 3 ایدیوپاتیک

 

- سئوال 5 باکتری شناسی

- کدام فنوتیپ گروه خونی گربه آلوپادتن ندارد؟

1) AB

2) A

3) B

4) O

 

- سوال 6 باکتری شناسی

- اندام شوک آنافیلاکسی در سگ کدام است؟

1) ریه

2) روده

3) طحال

4) کبد

 

- تست 7 باکتری شناسی

- شایع ترین عامل اتومایکوزیس در انسان کدام است؟

1) مالاسزیا فورفور

2) کاندیدا آلبیکانس

3) آسپرژیلوس نایجر

4) میکروسپوروم کنیس

 

- پرسش 8 باکتری شناسی

- شایع ترین بیماری قارچی زیرجلدی کدام است؟

1) مایستوما

2) اسپوروتریکوزیس

3) فئوهایفومایکوزیس

4) کروموبلاستومایکوزیس

 

- آزمون 9 باکتری شناسی

- عامل بیماری لنفانژیت اپی زوتیک در اسب کدام است؟

1) هیستوپلاسما فارسی مینوزوم

2) کریپتوکوکوس نئوفورمنس

3) اسپوروتریکس شنکئی

4) اکتینومایسس بوویس

 

- سئوال 10 باکتری شناسی

- چه محیط کشتی برای ایجاد اسفرول کوکسیدیوئیدس ایمیتیس مناسب است؟

1) بلاد آگار

2) آگار کلی

3) آگار آب جاری

4) یون آگار شماره 2

 

- سوال 11 باکتری شناسی

- کدام یک از آنزیم های باکتریایی، سبب مرگ گلبول های سفید می شود؟

1) همولیزین

2) کلاژناز

3) هیالورونیداز

4) لوکوسیدین

 

- تست 12 باکتری شناسی

- در کدام بیماری تورم مفصلی غیرچرکی از عوارض بیماری است؟

1) لیستریوز

2) بروسلوز

3) پاستورلوز

4) سالمونلوز

 

- پرسش 13 باکتری شناسی

- عامل بیماری میلوئیدوز کدام یک از باکتری ها است؟

1) بورخولدریا مالئی

2) کورینه باکتریوم رناله

3) بورخولدریا پزودومالئی

4) کورینه باکتریوم پزودوتوبر کلوزیس

 

- آزمون 14 باکتری شناسی

- کدام نشانی از علائم لیستریوز عصبی نیست؟

1) تب شدید

2) افتادگی پلک

3) استرابیسموس

4) فلجی یک طرفی صورت

 

- سئوال 15 باکتری شناسی

- برای تشخیص مستقیم کدام باکتری از میکروسکوپ نوری استفاده نمی شود؟

1) لپتوسپیرا

2) لیستریا

3) بروسلا

4) باسیلوس

 

- سوال 16 باکتری شناسی

- کدام یک از باکتری ها در محیط های کشت باکتریایی رشد نمی کند؟

1) لپتوسپیرا

2) بروسلا

3) موراکسلا

4) کلامیدیا

 

- تست 17 باکتری شناسی

- راه انتقال کدام بیماری با سایر بیماری ها متفاوت است؟

1) سالمونلوز

2) کلی باسیلوز

3) لپتوسپیروز

4) پاراتوبر کولوز

 

- پرسش 18 باکتری شناسی

- در کدام بیماری در کالبدگشایی آمفیزم زیرجلدی و تغییر رنگ سطح داخلی پوست دیده می شود؟

1) گزاز

2) شاربن

3) شاربن علامتی

4) هپاتیت نکروزان عفونی

 

- آزمون 19 باکتری شناسی

- کدام یک از دام ها، نسبت به بیماری مشمشه مقاوم هستند؟

1) گاو

2) گوسفند

3) اسب

4) الاغ

 

- سئوال 20 باکتری شناسی

- کدام یک از گونه های کلستریدیوم ها متحرک نیستند؟

1) تتانی

2) بوتولینوم

3) شووای

4) پرفرینجنس