نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 بافت شناسي مقايسه اي 2725 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 بافت شناسي مقايسه اي 2725

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال بیوشیمی (2،1)، نمونه سوال فیزیولوژی (2،1)، نمونه سوال آسیب شناسی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 بافت شناسي مقايسه اي 2725
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 566KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات بافت شناسی مقایسه ای، شامل دروس بافت شناسی – کالبد شناسی مقایسه ای – جنین شناسی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 بافت شناسی مقایسه ای

- منشأ آکروزوم اسپرم ، از کدام اندامک سلول است؟

1) ریبوزوم

2) میتوکندری

3) دستگاه گلژی

4) شبکۀ اندوپلاسمی

 

- تست 2 بافت شناسی مقایسه ای

- جفت منتشر را در کدام حیوان می توان دید؟

1) گاو

2) سگ

3) گوسفند

4) اسب

 

- پرسش 3 بافت شناسی مقایسه ای

- منشأ جنینی کدام گزینۀ زیر، لایه اکتودرم است؟

1) گردش خون

2) سیستم عصبی

3) سیستم ادراری

4) سیستم تناسلی نر

 

- آزمون 4 بافت شناسی مقایسه ای

- منشأ هیپوفیز، کدام حباب مغزی است؟

1) مزنسفال

2) داینسفال

3) متنسفال

4) میلنسفال

 

- سئوال 5 بافت شناسی مقایسه ای

- قدامی ترین قسمت معده در نشخوارکنندگان کدام است؟

1) شیردان

2) هزارلا

3) شکمبه

4) نگاری

 

- سوال 6 بافت شناسی مقایسه ای

- تعداد بطن های مغزی در پستانداران اهلی چند عدد است؟

1) 4

2) 3

3) 2

4) 1

 

- تست 7 بافت شناسی مقایسه ای

- در کدام حیوان، معده ساده غده ای وجود دارد؟

1) بز

2) سگ

3) اسب

4) گاو

 

- پرسش 8 بافت شناسی مقایسه ای

- بریدگی عمیق بین لوبی در ریه کدام حیوان وجود دارد؟

1) گاو

2) سگ

3) اسب

4) گوسفند

 

- آزمون 9 بافت شناسی مقایسه ای

- کدام عضله در حیوانات محل تزریق است؟

1) سرینی

2) دوبطنی

3) ذوزنقه ای

4) دو سر بازو

 

- سئوال 10 بافت شناسی مقایسه ای

- برونش نایی در ریه کدام حیوان دیده نمی شود؟

1) بز

2) گاو

3) سگ

4) گوسفند

 

- سوال 11 بافت شناسی مقایسه ای

- کرونارادیاتا (تاج شعاعی)، توسط کدام قسمت ساخته می شود؟

1) گرانولوزا

2) تک داخلی

3) تک خارجی

4) لایه بینابینی

 

- تست 12 بافت شناسی مقایسه ای

- بیشترین فولیکول تخمدان کدام است؟

1) بالغ

2) ثانویه

3) اولیه

4) آغازی

 

- پرسش 13 بافت شناسی مقایسه ای

- اطراف مجرای ادراری در آلت تناسلی گاو چه بافتی وجود دارد؟

1) سپید پرده

2) جسم غاری

3) استخوان آلتی

4) جسم اسفنجی

 

- آزمون 14 بافت شناسی مقایسه ای

- کدام یک از غد تناسلی، از اطراف توسط عضلات مخطط احاطه شده است؟

1) آمپول

2) کوپر

3) پروستات

4) وزیکول سمینال

 

- سئوال 15 بافت شناسی مقایسه ای

- تونیک آلبوژینه در همه اندام های زیر وجود دارد، به جز:؟

1) پنیس

2) بیضه

3) تخمدان

4) رحم

 

- سوال 16 بافت شناسی مقایسه ای

- بیشترین ساختاری که در مقاطع بافت شناسی بخش قشری کلیه مشاهده می شود، کدام است؟

1) لوله دیستال

2) لوله پروگزیمال

3) مجاری جمع کننده

4) جسمک کلیوی

 

- تست 17 بافت شناسی مقایسه ای

- بافت پوششی قسمت ضخیم لوله هنله از کدام نوع است؟

1) مکعبی ساده

2) استوانه ای ساده

3) سنگفرشی ساده

4) مکعبی مطبق

 

- پرسش 18 بافت شناسی مقایسه ای

- در حالب کدام یک از پستانداران، غدد ترشحی موکوسی وجود دارد؟

1) نشخوارکنندگان

2) گوشتخواران

3) تک سمی ها

4) جوندگان

 

- آزمون 19 بافت شناسی مقایسه ای

- کدام بخش را می توان در قسمت مرکزی کلیه دید؟

1) گلومرول

2) لوله خمیده دور

3) لوله خمیده نزدیک

4) مجزای جمع کننده

 

- سئوال 20 بافت شناسی مقایسه ای

- بافت پوششی برونشیول ها از کدام نوع است؟

1) مکعبی ساده

2) سنگفرشی ساده

3) استوانه ای ساده

4) استوانه ای ساده مژه دار