نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 اقتصاد کشاورزي 2416 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 اقتصاد کشاورزي 2416

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال آمار و احتمالات، نمونه سوال اقتصاد کشاورزی، نمونه سوال کشاورزی و توسعه پایدار. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 اقتصاد کشاورزي 2416
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 785KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات اقتصاد کشاورزی، شامل دروس اقتصاد خرد – اقتصاد سنجی – اقتصاد توسعه کشاورزی – اقتصاد خرد تکمیلی – اقتصاد سنجی تکمیلی (1) – اقتصاد کلان تکمیلی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 اقتصاد کشاورزی

- در بلندمدت تقاضا برای پول بیشتر به کدام عامل بستگی دارد؟

1) سطح قیمت ها

2) نرخ بهره

3) دسترسی به کارت های اعتباری

4) دسترسی به تسهیلات بانکی

 

- تست 2 اقتصاد کشاورزی

- مکان هندسی نقاط تعادل عمومی، در جعبه اجورث به وسیله کدام منحنی نشان داده می شود؟

1) مسیرتوسعه درآمدی

2) رفاه اجتماعی

3) مطلوبیت کل جامعه

4) قرارداد

 

- پرسش 3 اقتصاد کشاورزی

- در انتقال از کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته، طبق نظریه شولتزف کدام عامل مهم ترین عامل بازدانده است؟

1) ضعف مدیریتی

2) تکنولوژی

3) ریسک

4) خرد بودن زمین ها

 

- آزمون 4 اقتصاد کشاورزی

- فرض کنید در یک بازار مصرف n کالا وجود دارد، شرط بهینه پارتو برای چنین بازاری کدام است؟

1) مازاد تقاضای کل برابر برمازاد عرضه کل باشد.

2) مازاد تقاضای کل n کالا برابر با صفر باشد.

3) ارزش مازاد تقاضا برای هر کالا برابر با صفر باشد.

4)  ارزش مجموع مازاد تقاضای کالاها برابر با صفر باشد.

 

- سئوال 5 اقتصاد کشاورزی

- تا اوایل قرن بیستم، کدام یک از مدل های توسعه کشاورزی، تنها روش موجود افزایش تولید محصولات کشاورزی نزد کشاورزان دنیا بوده است؟

1) نشر

2) اشاعه

3) حفاظت

4)مرز

 

- سوال 6 اقتصاد کشاورزی

- اعمال یک سیاست مالی تاثیر بیشتری بردرآمد ملی خواهد داشت، اگر کدام مورد صحیح باشد؟

1) میل نهایی به پس انداز خیلی بالا باشد.

2) سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره خیلی حساس باشد.

3)  سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره خیلی حساس نباشد.

4) تقاضای پول نسبت به تغییرات نرخ بهره خیلی حساس نباشد.

 

- تست 7 اقتصاد کشاورزی

- در بلندمدت، چگونه تورم به وجود می آید؟

1) از طریق افزایش قیمت نهاده ها مثل نفت و نیروی کار

2) توسط دولت از طریق چاپ بی رویه اسکناس

3) توسط دولت از طریق افزایش مالیات

4) توسط بانک ها با کمتر کردن میزان پرداخت

 

- پرسش 8 اقتصاد کشاورزی

- در کدام یک از داده ها، از آزمون ریشه واحد ADF استفاده می شود؟

1) معکوس

2) ترکیبی سری زمانی و مقطع عرضی

3) مقطع عرضی

4) سری زمانی

 

 

- آزمون 9 اقتصاد کشاورزی

- کدام یک از شرایط، برای یک متغیر سری زمانی لازم است، تا آن دارای ایستایی ضعیفی باشد؟

1) دارای میانگین ثابت باشد.

2) دارای واریانس ثابت باشد.

3) دارای کواریانس ثابت برای وقفه های مشخص باشد.

4) دارای توزیع احتمالات ثابت باشد.

 

- سئوال 10 اقتصاد کشاورزی

- در یک بازار انحصار رقابتی، بنگاه ها برای چه منظوری تبلیغ می کنند؟

1) به منظور کم کشش کردن تقاضا برای محصول خود

2) انتقال منحنی تقاضا برای محصول خود به سمت چپ

3) کاهش محدودیت های ورود به صنعت

4) افزایش در تاثیر عوامل خارجی

 

- سوال 11 اقتصاد کشاورزی

- اگر یک بنگاه در بازار تولید، باعث عدم صرفه جویی اقتصادی شود، به منظور برقراری شرایط بهینه پارتو، کدام راه حل پیشنهاد می شود؟

1)وضع مالیات بر هر واحد تولید

2)وضع مالیات به صورت یک منبع معین

3) پرداخت یارانه بر هر واحد تولید

4) پرداخت یارانه به صورت منبع معین

 

- تست 12 اقتصاد کشاورزی

- کدام شرط برای برقراری تعادل عمومی در یک بازار مصرف لازم است؟

1) ارزش مازادهای انفرادی برابر هم باشند.

2) مازاد تقاضای کل برابر با صفر باشد.

3) مازاد انفرادی هر یک از مصرف کنندگان صفر باشد.

4) شیب منحنی بی تفاوتی مصرف برابر با شیب منحنی هزینه همسان باشد.

 

- پرسش 13 اقتصاد کشاورزی

- کدام مورد درست است؟

1) روش کرنو برای تعیین تعادل عمومی در یک اقتصاد استفاده می شود.

2) هدف اقتصاد رفاه، حداکثر سازی مطلبوبیت های انفرادی جامعه است.

3) در بازار انحصار متقابل وقتی سود هر دو بنگاه حداکثر شود، شرط بهینه پارتو برقرار است.

4) در بازار انحصار اگر سیاست تبعیض قیمت کامل اجرا شود، شرط بهینه پارتو برقرار است.

 

- آزمون 14 اقتصاد کشاورزی

- طبق نظریه نوآوری القایی،پیشرفت تکنولوژی کشاورزی چگونه پدیده ای است؟

1) تابعی از تقاضای تکنولوژی است.

2) تابعی از نوآوری نهادی است.

3) پدیده ای برون زا است.

4) مستلزم سرمایه گذاری مناسب در بخش کشاورزی است.

 

- سئوال 15 اقتصاد کشاورزی

- به عقیده شولتز، تبدیل یک بخش کشاورزی سنتی به یک منبع مولد توسعه اقتصادی طبق چه اساسی باید باشد؟

1) سرمایه گذاری در نهادهای پربازده جدید

2) سرمایه گذاری در بخش های مرتبط با کشاورزی

3) مکانیزه کردن کشاورزی

4) بالا بردن دانش و مهارت کشاورزان

 

- سوال 16 اقتصاد کشاورزی

- عالی ترین هدف توسعه اقتصادی، کدام است؟

1) کاهش ضریب جینی

2) بالا بردن بهره وری نیروی کار در جهت افزایش تولید

3) رسیدن به اهداف آزادی و اعتماد به نفس

4) رفع مشکل فقر گسترده

 

- تست 17 اقتصاد کشاورزی

- رشد درآمد سرانه بستگی به چه مواردی دارد؟

1) استفاده بیشتر از منابع – رشد بهره وری – رشد جمعیت

2) استفاده بیشتر از منابع – رشد بهره وری – توزیع درآمد - صادرات

3) نرخ سرمایه گذاری – صادرات- مصرف انرژی – منابع طبیعی

4) رشد بهره وری – نرخ سرمایه گذاری – رشد جمعیت – بهبود زیرساخت ها

 

- پرسش 18 اقتصاد کشاورزی

- براساس مدل رشد کلاسیک ها، کدام یک از موارد بیشترین تاثیر بر مسیر رشد بلندمدت را دارد؟

1) وضع تعرفه بر واردات برای حمایت از تولید داخلی

2) قیمت های نسبی عوامل تولید

3) قیمت های مطلق عوامل تولید

4) افزایش مداخلات دولت در اقتصاد

 

- آزمون 19 اقتصاد کشاورزی

- در شرایطی که جمله خطا دارای واریانس ناهمسانی باشد، ولی نادیده گرفته شود و الگوی اقتصادسنجی با روش OLS برآورد شود، این برآورد کننده کدام خصوصیات را خواهد داشت؟

1) ناکارآمد

2) اریب

3) ناسازگار

4) همه موارد

 

- سئوال 20 اقتصاد کشاورزی

- اگر مالیات بر یک کالا دو برابر شود، زیان مرده حاصل از مالیات کدام است؟

1) می تواند افزایش یا کاهش یابد.

2) با یک ضریب 4 افزایش می یابد.

3) دو برابر می شود.

4) ثابت می ماند.