نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 آب و هواشناسي 2107 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 آب و هواشناسي 2107

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته آب و هواشناسی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش اقلیم شناسی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم جغرافیایی، هواشناسی، زمین شناسی (علوم زمین) امکان شرکت در آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی را دارند

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 آب و هواشناسي 2107
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 593KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات آب و هواشناسی، شامل دروس روش تحقیق در جغرافیا – تکنیک های آب و هواشناسی – آب و هواشناسی عمومی و ایران، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 آب و هواشناسی

- در فصل گرم سال رودباد جنب حاره ای در چه منطقه ای مستقر می شود؟

1) کوه های البرز

2) نیمه جنوبی ایران

3) مدار 32 درجه شمالی

4) بحرین

 

- تست 2 آب و هواشناسی

- سیکلون های مولد گردو غبار عمدتا در چه فصلی وارد ایران می شوند؟

1) زمستان

2) پاییز

3) تابستان

4) بهار

 

- پرسش 3 آب و هواشناسی

- کدام یک از مراکز، از گرم شدن در نتیجه نزول بی درروی هوا در زیر منطقه همگرایی نتیجه می شود؟

1) فرابار حرارتی

2) فروبار حرارتی

3) فرابار دینامیک

4) فروبار دینامیک

 

- آزمون 4 آب و هواشناسی

- رخداد سامانه های مانع (بلوکینگ) در کدام گروه از حرکت های جوی طبقه بندی می شوند؟

1) امواج سیاره ای

2) سامانه های همدید

3) نوسان های فصلی سامانه های عمده باد

4) رژیم های چرخشی بزرگ مقیاس پایدار

 

- سئوال 5 آب و هواشناسی

- کدام سیستم، سازوکار اصلی وقوع پدیده های فرین اقلیمی مانند سیل ها و خشکسالی ها چیست، چرا؟

1) پرفشارهای مهاجر اروپایی

2) سیکلون های مدیترانه ای

3) کم فشارهای سودانی

4) همرفت های محلی

 

- سوال 6 آب و هواشناسی

- کدام مورد، جزء بیابان های دینامیک است؟

1) بیابان نوادا

2) بیابان قره قوم

3) کویر لوت

4) کویر نمک

 

- تست 7 آب و هواشناسی

- مهم ترین عامل ایجاد آنتی سیکلون ها در منطقه برون حاره کدام است؟

1) جبهه قطبی

2) بادهای غربی

3) پرفشار جنب حاره

4) جت استریم جنب حاره

 

- پرسش 8 آب و هواشناسی

- رورانش یا بالاخزیدن به کدام مکانیسم اطلاق می شود؟

1) صعود جبهه گرم

2) صعود سیکلون

3) صعود جبهه آمیخته

4) صعود جبهه سرد

 

- آزمون 9 آب و هواشناسی

- فروبارهای منطقه برون حاره در کجا تشکیل می شوند ؟

1) جبهه قطبی

2) پرفشار جنب حاره

3) جت استریم جنب قطبی

4) جت استریم جنب حاره

 

- سئوال 10 آب و هواشناسی

- منطقه البرز میانی در طول سال چه ویژگی آب و هوایی دارد؟

1) استمرار دمای بیشتر

2) روزهای یخبندان بیشتر

3) تداوم بارش بیشتر

4) وزش بیشتر باد

 

- سوال 11 آب و هواشناسی

- پرفشار سیبری بعد از عبور از روی دریای خزر به چه حالتی متحول می شود؟

1) حرارتی

2) دینامیک

3) حرارتی - دینامیک

4) دینامیک - حرارتی

 

- تست 12 آب و هواشناسی

- کدام مورد بیانگر ضریب خشکی (رطوبت) هوا است؟

1) رطوبت نسبی

2) رطوبت موجود

3) رطوبت اشباع

4) رطوبت مطلق

 

- پرسش 13 آب و هواشناسی

- اگر دوره بازگشت رخدادی 2 سال باشد، درصد احتمال وقوع آن پدیده چند درصد است؟

1) 5

2) 25

3) 50

4) 75

 

- آزمون 14 آب و هواشناسی

- هدف استفاده از تحلیل عاملی چیست؟

1) کاهش متغیرها

2) کاهش تعداد داده ها

3) کاهش واریانس درون گروهی

4) افزایش شباهت بین متغیرها

 

- سئوال 15 آب و هواشناسی

- در مطالعات اقلیمی برای کاهش اثرات طول موج های بلند و نمایان کردن طول موج های کوتاه در سری های زمانی، از کدام روش استفاده می شود؟

1) میانگین وزنی

2) پالایه پایین گذر

3) میانگین متحرک

4) پالایه بالاگذر

 

- سوال 16 آب و هواشناسی

- کدام عامل در روش همبستگی باعث تغییر تعداد خوشه ها می شود؟

1) حداقل اعضا

2) ضریب آستانه

3) نمره استاندارد

4) تعداد روزهای مرجع

 

- تست 17 آب و هواشناسی

-چنانچه در یک مدل سری زمانی آریما نتوانیم داده های پرت را در مدل وارد کنیمف از چه روشی استفاده می کنیم؟

1) کوتاه مدت تفاضل

2) شبکه های عصبی

3) منطق فازی

4) رگرسیون

 

- پرسش 18 آب و هواشناسی

- کدام نموار، تغییرات خطوط هم دما و توزیع زمانی آن را نشان می دهد؟

1) ایزوپلیت

2) آمبروترمیک

3) هایترگراف

4) تفی گرام

 

- آزمون 19 آب و هواشناسی

- کدام یک از توابع ریاضی و آماری نیاز به تعریف در محیط نرم افزار گردس دارد؟

1) لگاریتم

2) توان نمایی

3) سکانت

4) آرک تانژانت

 

- سئوال 20 آب و هواشناسی

- برخورد محورها در نمودار آمبروترمیک نشان دهنده چیست؟

1) ماه مرطوب

2) ماه خشک

3) نوسان در سری زمان

4) روند در سری زمان