نمونه سوالات آزمون / دکتری سراسری نیمه متمرکز جزوات سوالات PHD پژوهش هنر هنرهای اسلامی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دکتری سراسری نیمه متمرکز 1397 کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز جزوات سوالات PHD پژوهش هنر هنرهای اسلامی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دکتری سراسری نیمه متمرکز 1397

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1397 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال تاریخ هنر ایران و جهان، نمونه سوال هنر و تمدن اسلامی، نمونه سوال فلسفه هنر. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

دکتری سراسری نیمه متمرکز جزوات سوالات PHD پژوهش هنر هنرهای اسلامی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دکتری سراسری نیمه متمرکز 1397
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1397
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.24MB / PDF
قیمت : رایگان
دریافت فایل