نمونه سوالات آزمون / دکتری سراسری نیمه متمرکز جزوات سوالات PHD مالی کلیه گرایش ها دکتری سراسری نیمه متمرکز 1396 کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز جزوات سوالات PHD مالی کلیه گرایش ها دکتری سراسری نیمه متمرکز 1396

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1396 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال اصول مدیریت مالی، نمونه سوال اصول حسابداری، نمونه سوال آمار و ریاضی کاربردی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

دکتری سراسری نیمه متمرکز جزوات سوالات PHD مالی کلیه گرایش ها دکتری سراسری نیمه متمرکز 1396
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1396
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.32MB / PDF
قیمت : رایگان
دریافت فایل