نمونه سوالات آزمون / دکتری سراسری نیمه متمرکز جزوات سوالات PHD زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی دکتری سراسری نیمه متمرکز 1398 کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز جزوات سوالات PHD زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی دکتری سراسری نیمه متمرکز 1398

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1398 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال جانورشناسی، نمونه سوال فیزیولوژی جانوری، نمونه سوال زیست شناسی سلولی و مولکولی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی. سال : 1398
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.47MB / PDF
قیمت : رایگان
دریافت فایل

سایر سوالات مرتبط