نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی، نمونه سوال مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی، نمونه سوال طراحی ماشین های کشاورزی، نمونه سوال روش ها و ابزار اندازه گیری، نمونه سوال ریاضیات و آمار، نمونه سوال مقاومت مصالح، نمونه سوال تحلیل سیستم های مکانیزه کشاورزی، نمونه سوال ضایعات و بازیافت مواد کشاورزی، نمونه سوال انتخاب و کاربرد ماشین های کشاورزی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 235KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست