نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی زراعت اکولوژی کشاورزی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی زراعت اکولوژی کشاورزی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال فیزیولوژی گیاهان زراعی، نمونه سوال اکولوژی گیاهان زراعی، نمونه سوال طرح آزمایش های کشاورزی، نمونه سوال گیاهان علوفه ای و صنعتی، نمونه سوال تکنولوژی بذر، نمونه سوال غلات و دیم کاری.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 273KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست