نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی خاک شناسی شیمی حاصل خیزی خاک دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی خاک شناسی شیمی حاصل خیزی خاک دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال رابطه آب و خاک و گیاه، نمونه سوال کانی های رس، نمونه سوال شیمی خاک، نمونه سوال حاصلخیزی خاک، نمونه سوال پیدایش و رده بندی خاک، نمونه سوال ارزیابی تناسب اراضی، نمونه سوال ژئورفولوژی، نمونه سوال فیزیک خاک، نمونه سوال فرسایش و حفاظت خاک.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 206KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست