نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی بیماری شناسی گیاهی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی بیماری شناسی گیاهی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال بیماری های قارچی گیاهان، نمونه سوال بیماری های پروکاریوتی گیاهان، نمونه سوال بیماری های ویروسی گیاهان، نمونه سوال بیماری های نماتدی گیاهان، نمونه سوال اصول و روش های مبارزه با بیماری های گیاهی، نمونه سوال روش های آماری در کشاورزی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 353KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست