نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال اقتصاد خرد، نمونه سوال اقتصاد کلان، نمونه سوال اقتصاد سنجی، نمونه سوال مدیریت کشاورزی، نمونه سوال سیاست و توسعه کشاورزی، نمونه سوال اقتصاد ریاضی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 176KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست