نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی آبیاری زهکشی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی آبیاری زهکشی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال ریاضیات، نمونه سوال هیدرولیک و هیدرولوژی، نمونه سوال سیستم های آبیاری، نمونه سوال مهندسی زه کشی، نمونه سوال رابطه آب و خاک و گیاه.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 241KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست