نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD ژئوفیزیک کلیه گرایش ها دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD ژئوفیزیک کلیه گرایش ها دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال فیلترهای دیجیتال، نمونه سوال بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی، نمونه سوال تئوری انتشار امواج الاستیک، نمونه سوال زلزله شناسی 1 و 2، نمونه سوال IP و EM ژئوالکتریک و ژئوالکتریک اکتشافی، نمونه سوال اکتشافات، نمونه سوال اکتشافات گرانی سنجی، نمونه سوال گرانی سنجی 1 و 2، نمونه سوال اکتشافات مغناطیس سنجی، نمونه سوال ژئومغناطیس 1 و 2.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 365KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست