نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمو.نه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال تئوری های سازمان و مدیریت، نمونه سوال مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، نمونه سوال خط مشی گذاری عمومی، نمونه سوال مدیریت توسعه و تطبیقی، نمونه سوال بودجه و مالیه عمومی، نمونه سوال آمار و روش تحقیق.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 477KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست