نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD مدیریت آموزش عالی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD مدیریت آموزش عالی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال نظریه های پیشرفته سازمان و مدیریت در آموزش عالی، نمونه سوال آمار و روش تحقیق، نمونه سوال تحلیل رفتار سازمانی و روابط انسانی در آموزش عالی، نمونه سوال فلسفه مدیریت آموزش عالی، نمونه سوال برنامه ریزی در آموزش عالی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 149KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست