نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD مدیریت آموزش عالی دکتری آزاد 1387 امروز یکشنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۶

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD مدیریت آموزش عالی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال نظریه های پیشرفته سازمان و مدیریت در آموزش عالی، نمونه سوال آمار و روش تحقیق، نمونه سوال تحلیل رفتار سازمانی و روابط انسانی در آموزش عالی، نمونه سوال فلسفه مدیریت آموزش عالی، نمونه سوال برنامه ریزی در آموزش عالی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 149KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست