نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD مدیریت آموزشی دکتری آزاد 1387 امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD مدیریت آموزشی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال نظریه های سازمان و مدیریت آموزشی، نمونه سوال فلسفه مدیریت آموزشی، نمونه سوال روش ها و فنون تدریس، نمونه سوال آمار و روش تحقیق و سنجش و ارزشیابی، نمونه سوال رفتار سازمانی در موسسات آموزشی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 264KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست