نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD مدیریت آموزشی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD مدیریت آموزشی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال نظریه های سازمان و مدیریت آموزشی، نمونه سوال فلسفه مدیریت آموزشی، نمونه سوال روش ها و فنون تدریس، نمونه سوال آمار و روش تحقیق و سنجش و ارزشیابی، نمونه سوال رفتار سازمانی در موسسات آموزشی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 264KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست