نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زیست شناسی میکروبیولوژی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زیست شناسی میکروبیولوژی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال اکولوژی میکروارگانیسم ها، نمونه سوال فیزیولوژی میکروارگانیسم ها، نمونه سوال ویروس شناسی پیشرفته، نمونه سوال ایمنی شناسی پیشرفته، نمونه سوال ژنتیک پروکاریوت ها، نمونه سوال میکروبیولوژی خاک.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 226KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست