نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زیست شناسی سلولی مولکولی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زیست شناسی سلولی مولکولی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال زیست شناسی سلولی پیشرفته، نمونه سوال همانندسازی DNA ساختار، نمونه سوال رونویسی و ترجمه، نمونه سوال تنظیم بیان ژن، نمونه سوال ایمنی شناسی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 264KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست