نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زیست شناسی دریا جانواران دریا دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زیست شناسی دریا جانواران دریا دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال اکولوژی دریا، نمونه سوال بیولوژی دریا، نمونه سوال آلاینده های دریایی و آبزیان، نمونه سوال زیست شناسی آبزیان، نمونه سوال فیزیولوژی آبزیان.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 220KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست