نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی رسوب شناسی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی رسوب شناسی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال کانسارهای آذرین و دگرگونی، نمونه سوال کانسارهای رسوبی، نمونه سوال سنگ های آذرین، نمونه سوال ژئوشیمی، نمونه سوال زمین شناسی ساختمانی پیشرفته، نمونه سوال سایزموتکتونیک، نمونه سوال اصول چینه شناسی، نمونه سوال رسوب شناسی، نمونه سوال میکروفاسیس، نمونه سوال سنگ شناسی رسوبی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 330KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست