نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زبان شناسی همگانی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زبان شناسی همگانی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال نحو، نمونه سوال مکاتب زبان شناسی، نمونه سوال آواشناسی و واج شناسی، نمونه سوال ساخت واژه، نمونه سوال معنی شناسی و کاربردشناسی (پیام کاوی)، نمونه سوال زبان شناسی میان رشته ای - جامعه شناسی زبان، نمونه سوال زبان شناسی میان رشته ای - روانشناسی زبان، نمونه سوال زبان شناسی میان رشته ای - زبان شناسی کاربردی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 331KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست