نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زبان شناسی همگانی دکتری آزاد 1387 امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زبان شناسی همگانی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال نحو، نمونه سوال مکاتب زبان شناسی، نمونه سوال آواشناسی و واج شناسی، نمونه سوال ساخت واژه، نمونه سوال معنی شناسی و کاربردشناسی (پیام کاوی)، نمونه سوال زبان شناسی میان رشته ای - جامعه شناسی زبان، نمونه سوال زبان شناسی میان رشته ای - روانشناسی زبان، نمونه سوال زبان شناسی میان رشته ای - زبان شناسی کاربردی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 331KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست