نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زبان ادبیات فارسی دکتری آزاد 1386 امروز پنج شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۶

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زبان ادبیات فارسی دکتری آزاد 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال متون نظم، نمونه سوال متون نثر و دستور زبان، نمونه سوال صناعات ادبی (کلیات مسائل ادبی)، نمونه سوال تاریخ ادبیات و سبک شناسی، نمونه سوال عربی (اعراب گذاری و ترجمه و تجزیه و ترکیب).

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 252KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست