نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زبان ادبیات فارسی دکتری آزاد 1386 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD زبان ادبیات فارسی دکتری آزاد 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال متون نظم، نمونه سوال متون نثر و دستور زبان، نمونه سوال صناعات ادبی (کلیات مسائل ادبی)، نمونه سوال تاریخ ادبیات و سبک شناسی، نمونه سوال عربی (اعراب گذاری و ترجمه و تجزیه و ترکیب).

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 252KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست