نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD ریاضی جبر دکتری آزاد 1386 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD ریاضی جبر دکتری آزاد 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال آنالیز حقیقی، نمونه سوال جبر خطی، نمونه سوال جبر، نمونه سوال هندسه منیفلد، نمونه سوال تحقیق در عملیات پیشرفته، نمونه سوال آنالیز عددی پیشرفته، نمونه سوال گروه جبر لی و توپولوژی، نمونه سوال آمار و احتمال پیشرفته، نمونه سوال نظریه ها، نمونه سوال اصول و اهداف آموزش ریاضی، نمونه سوال بنیادهای نظری حل مساله.

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 114KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست