نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD روانشناسی تربیتی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD روانشناسی تربیتی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال یادگیری، نمونه سوال روانشناسی رشد، نمونه سوال اندازه گیری و ارزشیابی، نمونه سوال آمار و روش تحقیق در علوم تربیتی، نمونه سوال روانشناسی تربیتی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 189KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست